Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1872036
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 4339
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 5406
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 18626
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9678
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7884
WŁADZE POWIATU Starosta 8167
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 5316
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 658
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 718
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 683
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 682
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 850
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 712
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 767
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 866
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1659
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 1223
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2020 73
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 1145
STAROSTWO Wydziały 10207
STAROSTWO Regulamin 5412
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 5200
PRAWO LOKALNE Uchwały 14043
PRAWO LOKALNE Protokoły 7255
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4927
PRAWO LOKALNE Budżet 6949
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 1122
PRAWO LOKALNE Programy 160
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 8569
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 11518
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 2113
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 463
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3698
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2648
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2506
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3631
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2714
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 597
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 506
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 520
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 485
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 517
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 690
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 611
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 638
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 598
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 198
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 191
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020 35
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 219
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 494