Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 3564882
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 5451
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 6557
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 21018
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 12065
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 9595
WŁADZE POWIATU Starosta 9722
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 6634
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1560
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1510
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1681
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1835
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 1962
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 2606
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 2544
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2261
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2020 2268
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2021 1777
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2022 1686
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 2975
STAROSTWO Wydziały 12345
STAROSTWO Regulamin 7981
STAROSTWO NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH 287
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 6891
PRAWO LOKALNE Uchwały 18637
PRAWO LOKALNE Protokoły 9051
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6106
PRAWO LOKALNE Budżet 8720
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 2740
PRAWO LOKALNE Programy 1044
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 10365
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 12964
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 3047
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 1323
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 382
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 5000
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 3605
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 3523
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 4690
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 3703
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 1641
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 1271
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 1336
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 1294
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 1278
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 1647
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 1533
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 1467
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 1501
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 934
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 962
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2022 284
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2021 543
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020 783
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 835
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 1104