Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1174564
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 3913
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 4930
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 17509
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9091
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7301
WŁADZE POWIATU Starosta 7619
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 4813
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 283
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 283
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 313
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 321
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 438
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 327
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 343
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 412
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1094
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 444
STAROSTWO Wydziały 9399
STAROSTWO Regulamin 4174
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4466
PRAWO LOKALNE Uchwały 11772
PRAWO LOKALNE Protokoły 6416
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4324
PRAWO LOKALNE Budżet 6259
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 519
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 7988
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 10923
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1693
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 144
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3384
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2355
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2205
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3332
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2381
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 237
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 235
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 245
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 227
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 249
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 356
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 283
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 319
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 291
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 9
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 260