Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1228006
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 3946
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 4966
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 17767
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9149
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7373
WŁADZE POWIATU Starosta 7689
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 4861
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 315
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 328
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 350
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 349
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 487
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 367
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 383
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 453
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1251
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 228
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 507
STAROSTWO Wydziały 9500
STAROSTWO Regulamin 4328
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4529
PRAWO LOKALNE Uchwały 12142
PRAWO LOKALNE Protokoły 6542
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4383
PRAWO LOKALNE Budżet 6355
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 603
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 8080
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 11027
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1735
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 173
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3415
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2376
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2217
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3353
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2396
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 265
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 253
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 268
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 248
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 269
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 407
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 309
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 341
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 311
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 39
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 286