Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2128826
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 4495
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 5594
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 18943
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9877
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 8070
WŁADZE POWIATU Starosta 8368
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 5488
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 764
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 850
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 806
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 814
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 974
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 849
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 1075
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 918
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1800
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 1425
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2020 727
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 1330
STAROSTWO Wydziały 10422
STAROSTWO Regulamin 5761
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 5393
PRAWO LOKALNE Uchwały 14735
PRAWO LOKALNE Protokoły 7533
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5084
PRAWO LOKALNE Budżet 7191
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 1310
PRAWO LOKALNE Programy 271
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 8733
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 11702
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 2241
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 594
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3846
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2744
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2620
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3760
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2823
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 758
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 629
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 631
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 589
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 620
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 803
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 714
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 742
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 706
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 286
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 274
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020 130
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 284
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 563