Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2580805
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 4760
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 5820
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 19391
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 10216
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 8382
WŁADZE POWIATU Starosta 8636
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 5730
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1034
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1001
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1202
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1076
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 1189
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 1362
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 2028
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 1737
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2020 1428
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 1698
STAROSTWO Wydziały 10833
STAROSTWO Regulamin 6315
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 5771
PRAWO LOKALNE Uchwały 15865
PRAWO LOKALNE Protokoły 7950
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5362
PRAWO LOKALNE Budżet 7669
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 1646
PRAWO LOKALNE Programy 529
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 8980
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 11977
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 2419
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 765
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 4016
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2908
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2791
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3926
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2981
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 1003
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 783
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 770
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 745
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 765
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 966
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 881
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 907
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 890
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 449
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 445
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2021 30
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020 291
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 398
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 661