Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1391585
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 4039
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 5079
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 18035
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9274
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7514
WŁADZE POWIATU Starosta 7802
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 4960
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 387
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 426
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 430
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 428
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 578
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 460
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 479
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 554
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1357
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 526
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 635
STAROSTWO Wydziały 9683
STAROSTWO Regulamin 4717
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4704
PRAWO LOKALNE Uchwały 12690
PRAWO LOKALNE Protokoły 6731
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4544
PRAWO LOKALNE Budżet 6501
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 740
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 8193
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 11155
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1820
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 248
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3479
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2433
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2290
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3418
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2464
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 336
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 309
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 331
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 300
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 332
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 490
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 390
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 426
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 396
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 42
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 34
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 80
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 330