Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 3368776
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 5288
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 6386
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 20664
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 11268
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 9324
WŁADZE POWIATU Starosta 9463
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 6429
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1471
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1404
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1583
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1715
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 1795
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 2181
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 2433
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2153
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2020 2101
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2021 1597
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2022 835
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 2636
STAROSTWO Wydziały 11966
STAROSTWO Regulamin 7634
STAROSTWO NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH 176
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 6632
PRAWO LOKALNE Uchwały 18066
PRAWO LOKALNE Protokoły 8833
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5913
PRAWO LOKALNE Budżet 8491
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 2498
PRAWO LOKALNE Programy 937
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 10117
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 12750
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 2907
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 1224
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 312
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 4692
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 3425
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 3355
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 4464
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 3511
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 1510
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 1164
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 1238
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 1189
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 1181
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 1522
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 1430
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 1339
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 1339
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 836
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 862
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2022 170
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2021 434
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020 663
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 752
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 1008