Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 4461216
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 5759
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 7218
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 21564
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 13529
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 10485
WŁADZE POWIATU Starosta 10574
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 7224
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 2648
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 3283
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 2920
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2731
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2020 2626
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2021 2102
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2022 2637
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023 743
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 3436
STAROSTWO Wydziały 13157
STAROSTWO Regulamin 8714
STAROSTWO NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH 679
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 7503
PRAWO LOKALNE Uchwały 19768
PRAWO LOKALNE Protokoły 9776
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6743
PRAWO LOKALNE Budżet 9450
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 3121
PRAWO LOKALNE Programy 1422
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 11101
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 13609
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 3608
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 1713
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 666
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 5640
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 4199
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 4295
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 5307
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 4460
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 2125
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 1536
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 1769
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 1582
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 1791
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 2032
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 1896
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 1923
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 1876
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 1441
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 1421
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2023 370
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2022 613
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2021 976
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020 1129
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 1226
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 1445