Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1014710
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 3748
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 4715
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 17254
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 8889
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7061
WŁADZE POWIATU Starosta 7409
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 4675
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 162
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 165
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 178
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 210
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 285
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 187
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 214
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 227
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 706
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 252
STAROSTWO Wydziały 8985
STAROSTWO Regulamin 3605
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4211
PRAWO LOKALNE Uchwały 10713
PRAWO LOKALNE Protokoły 6097
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4137
PRAWO LOKALNE Budżet 5959
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 277
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 7823
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 10696
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1559
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 8
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3294
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2263
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2120
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3244
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2283
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 138
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 135
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 148
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 147
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 153
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 181
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 190
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 182
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 203
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 145