Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

RAPORT O STANIE POWIATU

Drukuj

RAPORT  O  STANIE  POWIATU w 2021 r.

 

Zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 528). Raport został przyjęty uchwałą nr 107/2022 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 maja 2022 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie powiatu strzyżowskiego w roku 2021 będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego w dniu 29.06.2022 r. o godz. 1300 w sali audiowizualnej nr 208.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącej Rady Powiatu Strzyżowskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu strzyżowskiego (w załączniku do niniejszej informacji do pobrania)

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Zgłoszenie wraz z podpisami popierającymi zabranie głosu należy przedłożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie pokój nr 109 najpóźniej do 28 czerwca 2022 r. do godz. 15.30.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady. .

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Raport umieszcza się do zapoznania  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jest dostępny do wglądu  w wersji papierowej w Biurze Rady p. nr 310 Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Załączniki:

1.       Raport o stanie powiatu strzyżowskiego w roku 2021,

2.       Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu strzyżowskiego.

 

Załączniki

 • 2023-06-02 | 07:41:55

  Marcin Kołodziej

  Ilość pobrań: 2

 • 2023-06-02 | 07:41:25

  Marcin Kołodziej

  Ilość pobrań: 40

 • 2023-06-02 | 07:38:51

  Marcin Kołodziej

  Ilość pobrań: 58

 • 2022-06-15 | 10:34:05

  Jaromir Wójtowicz

  Ilość pobrań: 4

 • 2022-06-15 | 11:18:52

  Jaromir Wójtowicz

  Ilość pobrań: 35

 • 2021-06-07 | 12:29:53

  Marcin Kołodziej

  Ilość pobrań: 74

 • 2020-06-15 | 14:02:31

  Marcin Kołodziej

  Ilość pobrań: 94

 • 2019-05-31 | 12:23:34

  Marcin Kołodziej

  Ilość pobrań: 77