Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

RAPORT O STANIE POWIATU

Drukuj

RAPORT  O  STANIE  POWIATU w 2020 r.

 

Zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920). Raport został przyjęty uchwałą nr 80/2021 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie powiatu strzyżowskiego w roku 2020 będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego w dniu 18.06.2021 r. o godz. 1300 w sali audiowizualnej nr 208.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącej Rady Powiatu Strzyżowskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu strzyżowskiego (w załączniku do niniejszej informacji do pobrania)

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Zgłoszenie wraz z podpisami popierającymi zabranie głosu należy przedłożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie pokój nr 109 najpóźniej do 17 czerwca 2021 r. do godz. 15.30.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady. Wstęp na sesję dla mieszkańców jest możliwy po zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych wynikających z przeciwdziałania COVID-19.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Raport umieszcza się do zapoznania  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jest dostępny do wglądu  w wersji papierowej w Biurze Rady p. nr 310 Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Załączniki:

1.       Raport o stanie powiatu strzyżowskiego w roku 2020,

2.       Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu strzyżowskiego.

 

Załączniki

 • 2021-06-07 | 12:30:22

  Marcin Kołodziej

  Ilość pobrań: 4

 • 2021-06-07 | 12:29:53

  Marcin Kołodziej

  Ilość pobrań: 58

 • 2020-06-15 | 14:02:31

  Marcin Kołodziej

  Ilość pobrań: 80

 • 2019-05-31 | 12:23:34

  Marcin Kołodziej

  Ilość pobrań: 65