Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady Powiatu 2014

Drukuj
Uchwały Rady Powiatu 2014
Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr II/23/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu Strzyżowskiego do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Strzyżowie 2015-01-15
Uchwała Nr II/22/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2015-01-15
Uchwała Nr II/21/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2015-01-15
Uchwała Nr II/20/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich 2015-01-15
Uchwała Nr II/19/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2015-01-15
Uchwała Nr II/18/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej w celu opracowania planu pracy Rady Powiatu w Strzyżowie na 2015 rok 2015-01-15
Uchwała Nr II/17/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2015-01-15
Uchwała Nr II/16/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2015-01-15
U C H WA Ł A Nr II/15/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości poł. w Dobrzechowie 2015-01-15
Uchwała Nr II/14/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 2015-01-15
Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/329/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2015-01-15
Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2015-01-15
Uchwała Nr I/11/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/333/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realiza 2014-12-09
Uchwała Nr I/10/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 2014-12-09
Uchwała Nr I/9/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Strzyżowskiego. 2014-12-09
Uchwała Nr I/8/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji rewizyjnej 2014-12-09
Uchwała Nr I/7/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego 2014-12-09
Uchwała Nr I/6/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia liczby komisji stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego oraz określenia przedmiotu ich działania 2014-12-09
Uchwała Nr I/5/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu 2014-12-09
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Strzyżowskiego 2014-12-09
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Strzyżowskiego 2014-12-09
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 2014-12-09
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 2014-12-09
Uchwała Nr L/401/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2014-12-09
Uchwała Nr L/400/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za 2014 rok 2014-12-09
UCHWAŁA Nr L/399/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zapisów projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości oraz wniosku o uzupełnienie Rozporządzenia o Sąd Rejonowy w Strzyżowie 2014-12-09
Uchwała Nr L/398/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2014 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym 2014-12-09
UCHWAŁA Nr L/397/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie konieczności podziału budowy drogi ekspresowej S-19 na etapy oraz dokończenia jej budowy, a także włączenia I etapu tego zadania do rządowego programu budowy dróg 2014-12-09
UCHWAŁA NR L/396/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej 2014-12-09
Uchwała Nr L/395/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/329/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2014-12-09
Uchwała Nr L/394/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-12-09
Uchwała Nr L/393/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych 2014-12-09
U C H WA Ł A Nr L/392/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Strzyżowskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 2014-12-09
U C H WA Ł A Nr L/391/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 2014-12-09
U C H WA Ł A Nr L/390/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 2014-12-09
Uchwała Nr XLIX/389/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 08 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-10-21
Uchwała Nr XLIX/388/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 08 października 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 2014-10-21
Uchwała Nr XLIX/387/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 08 października 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla młodzieży Powiatu Strzyżowskiego na rok szkolny 2014/2015 2014-10-21
Uchwała Nr XLVIII/386/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 23 września 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/353/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw 2014-10-21
Uchwała Nr XLVIII/385/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla młodzieży Powiatu Strzyżowskiego na rok szkolny 2014/2015 2014-10-21
Uchwała Nr XLVIII/384/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy z dnia 10 września 2014r. Nr 20/SPPW/2014 - ?Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Sp 2014-10-21
Uchwała Nr XLVIII/383/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/329/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2014-10-21
Uchwała Nr XVLIII/382/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-10-21
Uchwała Nr XLVII/381/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/375/10 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach 2014-09-04
U C H WA Ł A Nr XLVII/380/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie nieruchomości poł. w Dobrzechowie 2014-09-04
U C H WA Ł A Nr XLVII/379/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości poł. w Dobrzechowie 2014-09-04
Uchwała Nr XLVII/378/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia ?Srebrny Krzyż Zasługi? dla Pana Mariana Złotka za ofiarną 2014-09-04
Uchwała Nr XLVII/377/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia ?Srebrny Krzyż Zasługi? dla Pana Józefa Dzindzio za ofiarn 2014-09-04
UCHWAŁA NR XLVII/376/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia Wicedyrektora Zespołu Szkół w Czudcu z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2014/2015 2014-09-04
UCHWAŁA NR XLVII/375/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2014/2015 2014-09-04
UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia Wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyc 2014-09-04
UCHWAŁA NR XLVII/373/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczny 2014-09-04
UCHWAŁA NR XLVII/372/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia p.o. Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w rok 2014-09-04
UCHWAŁA NR XLVII/371/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia Wicedyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2 2014-09-04
UCHWAŁA NR XLVII/370/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2014/ 2014-09-04
Uchwała Nr XLVII/369/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obli 2014-09-04
Uchwała Nr XLVII/368/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 2014-09-04
Uchwała Nr XLVII/367/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie 2014-09-04
UCHWAŁA NR XLVII/366/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/226/2009 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 2014-09-04
Uchwała Nr XLVII/365/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego do wspólnej realizacji projektu. 2014-09-04
Uchwała Nr XLVII/364/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/329/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2014-09-04
Uchwała Nr XVLII/363/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-09-04
Uchwała nr XLVI/362/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Strzyżowie za 2013 rok 2014-07-02
Uchwała nr XLVI/361/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzyżowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 2014-07-02
U C H WA Ł A Nr XLVI/360/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości poł. w Strzyżowie 2014-07-02
Uchwała Nr XLVI/359/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach adminis 2014-07-02
Uchwała nr XLVI/358/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/313/2013 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Strzyżows 2014-07-02
UCHWAŁA NR XLVI/357/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZOZ w Strzyżowie za 2013 rok 2014-07-02
Uchwała Nr XLVI/356/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/329/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2014-07-02
Uchwała Nr XLVI/355/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-07-02
Uchwała Nr XLV/354/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego kontraktu z NFZ dla SP ZOZ w Strzyżowie na świadczenie usług rehabilitacyjnych 2014-06-05
Uchwała Nr XLV/353/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/336/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p 2014-06-05
U C H WA Ł A Nr XLV/352/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości poł. w Dobrzechowie 2014-06-05
Uchwała Nr XLV/351/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/329/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2014-06-05
Uchwała Nr XLV/350/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-06-05
Uchwała Nr XLIV/349/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie 2014-05-08
Uchwała nr XLIV/348/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie 2014-05-08
Uchwała Nr XLIV/347/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/310/2013 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na teren 2014-05-08
Uchwała Nr XLIV/346/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie 2014-05-08
Uchwała Nr XLIV/345/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego 2014-05-08
Uchwała Nr XLIV/344/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/329/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2014-05-08
Uchwała Nr XLIV/343/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-05-08
UCHWAŁA NR XLIII/342/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia 2014-04-08
Uchwała Nr XLIII/341/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/310/2013 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 2014-04-08
Uchwała Nr XLIII/340/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 2014-04-08
Uchwała Nr XLIII/339/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/329/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2014-04-08
Uchwała Nr XLIII/338/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-04-08
Uchwała nr XLII/337/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie 2014-04-08
Uchwała Nr XLII/336/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełn 2014-04-08
Uchwała Nr XLII/335/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/329/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2014-04-08
Uchwała Nr XLII/334/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-04-08
Uchwała Nr XLI/333/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 2014-04-08
Uchwała Nr XLI/332/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Strzyżowskiego 2014-04-08
U C H WA Ł A Nr XLI/331/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 2014-04-08
Uchwała Nr XLI/330/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-04-08
Uchwała Nr XLI/329/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2014-04-08

Załączniki

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0