Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady Powiatu 2015

Drukuj
Uchwały Rady Powiatu 2015
Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym 2015-12-09
Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2015-12-09
Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Strzyżowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzyżowski 2015-12-09
Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej w celu opracowania planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2016 rok 2015-12-09
Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2016 rok 2015-12-09
Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na 2016 rok 2015-12-09
Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za 2015 rok 2015-12-09
Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/11 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowyc 2015-12-09
Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-12-09
U C H WA Ł A Nr XIV/94/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości poł. w Strzyżowie 2015-12-09
Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2015-12-09
Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-12-09
Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/328/2013 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2013 r. 2015-12-09
Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r. 2015-11-03
Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/371/10 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2015-11-03
Uchwała nr XII/88/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego 2015-10-07
Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2015-10-07
Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-10-07
UCHWAŁA NR XII/85/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski 2015-10-07
UCHWAŁA NR XII/84/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zwolnienia Wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycz 2015-10-07
UCHWAŁA NR XII/83/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznyc 2015-10-07
UCHWAŁA NR XII/82/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2015-10-07
UCHWAŁA NR XII/81/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zwolnienia Wicedyrektora Zespołu Szkół w Czudcu z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2015/2016 2015-10-07
UCHWAŁA NR XII/80/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zwolnienia Wicedyrektora Zespołu Szkół w Czudcu z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2015/2016 2015-10-07
UCHWAŁA NR XII/79/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2015/2016 2015-10-07
UCHWAŁA NR XII/78/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zwolnienia Wicedyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 20 2015-10-07
UCHWAŁA NR XII/77/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2015/2 2015-10-07
Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla młodzieży Powiatu Strzyżowskiego na rok szkolny 2015/2016 2015-10-07
Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Strzyżowskiego 2015-09-10
Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 2015-09-10
Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2015-09-10
Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-09-10
Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie po 2015-09-10
U C H WA Ł A Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości poł. w Dobrzechowie 2015-09-10
Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 lipca 2015 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p 2015-09-10
Uchwała Nr X/68/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zabytkami Powiatu Strzyżowskiego na lata 2015-2018? 2015-07-07
Uchwała Nr X/67/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu 2015-07-07
Uchwała Nr X/66/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2015-07-07
Uchwała Nr X/65/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-07-07
Uchwała Nr X/64/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2015-07-07
UCHWAŁA NR X/63/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZOZ w Strzyżowie za 2014 rok 2015-07-07
Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego ? Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu pozakonkursowego pn. ?Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających 2015-06-22
Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego za 2014 rok 2015-06-22
Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzyżowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok 2015-06-22
Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 08 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2015-06-11
Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 08 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-06-11
Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/50/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-06-11
Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 2015-06-11
U C H WA Ł A Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 08 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Strzyżowie 2015-06-11
Uchwała nr VII/54/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego ? Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu systemowego pn. ?Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 2015-05-26
Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2015-2017. 2015-05-26
U C H WA Ł A Nr VII/52/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości poł. w Strzyżowie 2015-05-26
Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2015-05-26
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-05-26
Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Strzyżowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzyżowski oraz warunków i zasad korzysta 2015-05-12
U C H WA Ł A Nr VI/48/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. 2015-05-12
U C H WA Ł A Nr VI/47/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Strzyżowie 2015-05-12
Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2015-05-12
Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-05-12
UCHWAŁA NR V/44/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu systemowego pn. ?Program aktywizacji społecznej w powiecie strzyżowskim? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 2015-04-08
Uchwała Nr V/43/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zawarcia umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie. 2015-04-08
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. 2015-04-08
Uchwała Nr V/41/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. 2015-04-08
Uchwała Nr V/40/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 2015-04-08
Uchwała Nr V/39/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2015-04-08
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-04-08
Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2015-03-06
Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-03-06
Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2015-03-06
Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepe 2015-03-06
Uchwała Nr III/33/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2015-02-04
Uchwała Nr III/32/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 2015-02-04
UCHWAŁA Nr III/31/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie przywrócenia Sądu Rejonowego w Strzyżowie jako samodzielnej jednostki sądowniczej 2015-02-04
Uchwała Nr III/30/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. 2015-02-04
Uchwała Nr III/29/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/241/2013 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 2015-02-04
Uchwała Nr III/28/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej 2015-02-04
Uchwała Nr III/27/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2015 rok 2015-02-04
Uchwała Nr III/26/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2015 rok 2015-02-04
Uchwała Nr III/25/2015 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-02-04
Uchwała Nr III/24/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2015-02-04