Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady Powiatu 2017

Drukuj
Uchwały Rady Powiatu 2017
Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XLII/294/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2018-2032 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/293/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/292/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/265/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/291/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2018 rok 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/290/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2018 rok 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Strzyżowskiego do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/288/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-01-09
UCHWAŁA NR XLII/287/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji powiatowej jednostki budżetowej Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/286/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/285/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/284/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/231/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno 2018-01-09
U C H WA Ł A Nr XLII/283/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Dobrzechów 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/282/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/281/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków jednostek oświatowych Powiatu Strzyżowskiego 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/280/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/279/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z podjęciem zadania inwestycyjnego w zakresie przekraczającym granice wydatków ustalonych na rok 2017 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/278/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2018-01-09
Uchwała Nr XLII/277/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2018-01-09
UCHWAŁA NR XLI/276/2017 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29.11.2017 r. o zamiarze przystąpienia przez Powiat Strzyżowski do Związku Gmin ?Podkarpacka Komunikacja Samochodowa?. 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/275/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/259/2017 Redy Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z podjęciem zadań inwestycy 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/274/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej w celu opracowania planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2018 rok 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/273/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2018 rok 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/272/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/271/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/244/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/270/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/269/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z podjęciem zadań inwestycyjnych w zakresie przekraczającym granice wydatków ustalonych na rok 2017 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/268/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2017 r. 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/267/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/328/2013 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2013 r. 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/266/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/265/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/264/2017 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r. 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/263/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/262/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/261/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na 2018 rok 2017-12-06
Uchwała Nr XLI/260/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za rok 2017 i 2018 2017-12-06
Uchwała Nr XL/259/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z podjęciem zadań inwestycyjnych w zakresie przekraczającym granice wydatków ustalonych na rok 2017 2017-11-02
Uchwała Nr XL/258/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czudec 2017-11-02
Uchwała Nr XL/257/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskie 2017-11-02
Uchwała Nr XL/256/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-11-02
Uchwała Nr XL/255/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017-2022 2017-11-02
UCHWAŁA NR XL/254/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej we Frysztaku w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną we Frysztaku 2017-11-02
UCHWAŁA NR XL/253/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Strzyżowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Strzyżowie 2017-11-02
UCHWAŁA NR XL/252/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Czudcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Czudcu 2017-11-02
UCHWAŁA NR XL/251/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Strzyżowie w Szkołę Policealną w Strzyżowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - 2017-11-02
UCHWAŁA NR XL/250/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Czudcu w Szkołę Policealną w Czudcu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oś 2017-11-02
UCHWAŁA NR XL/249/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Strzyżowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 Specjalną w Strzyżo 2017-11-02
UCHWAŁA NR XL/248/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 Specjalnej we Frysztaku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 Specjalną we Fryszt 2017-11-02
UCHWAŁA NR XXXIX/247/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/369/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 2017-10-12
UCHWAŁA NR XXXIX/246/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zwolnienia Wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak 2017-10-12
Uchwała Nr XXXIX/245/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia ?Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2017-2022? 2017-10-12
Uchwała Nr XXXIX/244/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 2017-10-12
Uchwała Nr XXXIX/243/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Frysztak 2017-10-12
Uchwała Nr XXXIX/242/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego 2017-10-12
Uchwała Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/238/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatów Polskich 2017-10-12
Uchwała Nr XXXIX/240/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskieg 2017-10-12
Uchwała Nr XXXIX/239/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-10-12
Uchwała Nr XXXVIII/237/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla młodzieży Powiatu Strzyżowskiego na rok szkolny 2017/2018 2017-09-08
Uchwała Nr XXXVIII/238/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatów Polskich 2017-09-08
Uchwała Nr XXXVIII/236/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 2017-09-08
Uchwała Nr XXXVIII/235/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia ?Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski? dla Pana S 2017-09-08
Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Jasielskim 2017-09-08
UCHWAŁA NR XXXVIII/233/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2017/2018 2017-09-08
Uchwała Nr XXXVIII/232/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty elektronicznymi instrumentami płatniczymi podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Strzyżowskiego 2017-09-08
Uchwała Nr XXXVIII/231/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/207/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnos 2017-09-08
Uchwała Nr XXXVIII/230/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowski 2017-09-08
Uchwała Nr XXXVIII/229/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-09-08
Uchwała Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2017-07-19
Uchwała Nr XXXVI/227/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Strzyżowskiego 2017-07-04
Uchwała Nr XXXVI/226/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z podjęciem zadania inwestycyjnego w zakresie przekraczającym granice wydatków ustalonych na rok 2017 2017-07-04
Uchwała Nr XXXVI/225/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2017-07-04
Uchwała Nr XXXVI/224/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-07-04
Uchwała Nr XXXVI/223/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2017-07-04
UCHWAŁA NR XXXVI/222/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZOZ w Strzyżowie za 2016 rok 2017-07-04
Uchwała Nr XXXV/221/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Strzyżowskiego 2017-07-04
Uchwała Nr XXXV/220/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego za 2016 rok 2017-07-04
Uchwała Nr XXXV/219/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzyżowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok 2017-07-04
Uchwała Nr XXXIV/218/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-05-30
Uchwała Nr XXXIV/217/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie woli zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu inwestycyjnego 2017-05-30
Uchwała Nr XXXIV/216/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 2017-05-30
Uchwała Nr XXXIII/215/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/184/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na t 2017-05-04
UCHWAŁA Nr XXXIII/214/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017-2025 pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017-2025" 2017-05-04
Uchwała Nr XXXIII/213/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-05-04
Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie oraz działalność Burmistrza Strzyżowa 2017-04-06
Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego n 2017-04-06
Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-04-06
Uchwała Nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstaw 2017-04-06
Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rzeszowskim 2017-02-23
Uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób ni 2017-02-23
Uchwała Nr XXXI/206/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół pon 2017-02-23
Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Czudec 2017-02-02
Uchwała Nr XXX/204/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego ? Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu pozakonkursowego pn. ?Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostając 2017-02-02
Uchwała Nr XXX/203/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu pozakonkursowego pn. ?Aktywizacja osób młodych pozostających bez p 2017-02-02
UCHWAŁA NR XXX/202/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr L/396/2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej 2017-02-02
Uchwała Nr XXX/201/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-02-02