Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady Powiatu 2018

Drukuj
Uchwały Rady Powiatu 2018
Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr III/31/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie poparcia opinii Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Strzyżowie do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn 2019-01-10
Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały LV/352/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 16 października 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie p 2019-01-10
Uchwała Nr III/29/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2019-01-10
Uchwała Nr III/28/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2019-01-10
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za rok 2018 i 2019 2019-01-10
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2019 rok 2019-01-10
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2019 rok 2019-01-10
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 r. 2019-01-10
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/294/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na l 2019-01-10
Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2019-01-10
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2018-12-17
UCHWAŁA NR II/20/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/168/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych powiatu za 2018-12-17
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 2018-12-17
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Strzyżowskiego do prac organów Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych 2018-12-17
Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Strzyżowskiego do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2018-12-17
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej w celu opracowania planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2019 rok 2018-12-17
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego 2018-12-17
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji 2018-12-17
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji rewizyjnej 2018-12-17
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby komisji stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego oraz określenia przedmiotu ich działania 2018-12-17
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-12-17
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Strzyżowskiego 2018-12-17
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z podjęciem zadania inwestycyjnego w zakresie przekraczającym granice wydatków ustalonych na rok 2018 2018-12-17
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-12-17
Uchwała Nr I/7/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie nadania nazwy mostowi 2018-11-28
Uchwała Nr I/6/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LI/331/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw 2018-11-28
Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Strzyżowskiego 2018-11-28
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Strzyżowskiego 2018-11-28
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Strzyżowskiego 2018-11-28
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Strzyżowskiego 2018-11-28
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Strzyżowskiego 2018-11-28
Uchwała Nr LV/355/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację Projektu pt.: ?W drodze do zatrudnienia!? w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 2018-10-19
Uchwała Nr LV/354/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Strzyżowskiego 2018-10-19
Uchwała Nr LV/353/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 16 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi 2018-10-19
Uchwała Nr LV/352/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 16 października 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na 2019 rok 2018-10-19
Uchwała Nr LV/351/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym 2018-10-19
U C H WA Ł A Nr LV/350/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku Przychodni Powiatowej w miejscowości Strzyżów, przy ul. Park 2018-10-19
Uchwała Nr LV/349/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/268/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2018-10-19
Uchwała Nr LV/348/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/294/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2018-10-19
Uchwała Nr LV/347/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-10-19
UCHWAŁA Nr LV/346/2018 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Strzyżowskiego 2018-10-19
Uchwała Nr LIV/345/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych 2018-10-05
Uchwała Nr LIV/344/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przyznania stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego 2018-10-05
Uchwała Nr LIV/343/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/294/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na 2018-10-05
Uchwała Nr LIV/342/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-10-05
Uchwała Nr LIII/341/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla młodzieży Powiatu Strzyżowskiego na rok szkolny 2018/2019 2018-09-27
UCHWAŁA NR LII/340/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. uchylająca Uchwałę Nr XII/85/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego naucz 2018-09-04
U C H WA Ł A Nr LII/339/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości 2018-09-04
UCHWAŁA NR LII/338/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2018/2019 2018-09-04
Uchwała Nr LII/337/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 2018-09-04
Uchwała Nr LII/336/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/294/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na 2018-09-04
Uchwała Nr LII/335/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-09-04
Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie 2018-08-06
Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność Zarządu Powiatu Strzyżowskiego 2018-08-06
Uchwała Nr LI/332/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie 2018-08-06
Uchwała Nr LI/331/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/304/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn 2018-08-06
Uchwala Nr LI/330/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-08-06
Uchwała Nr L/329/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Strzyżowskiego 2018-07-06
UCHWAŁA Nr L/328/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia ?ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI? dla Pana Bogdana Żybury za działalność 2018-07-06
Uchwała Nr L/327/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Strzyżowskiego Panu Władysławowi Ortylowi 2018-07-06
UCHWAŁA NR L/326/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej nr 1 1228 R Dobrzechów Cegielnia 2018-07-06
Uchwała Nr L/325/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 2018-07-06
Uchwała Nr L/324/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZOZ w Strzyżowie za 2017 rok 2018-07-06
Uchwała Nr XLIX/323/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego za 2017 rok 2018-06-20
Uchwała Nr XLIX/322/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzyżowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok 2018-06-20
Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Strzyżowskiego 2018-06-11
Uchwała Nr XLVIII/320/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-06-11
Uchwała Nr XLVIII/319/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia tytułu ?Honorowy Obywatel Powiatu Strzyżowskiego? oraz trybu i zasad jego nadawania 2018-06-11
Uchwała Nr XLVIII/318/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w fo 2018-06-11
Uchwała Nr XLVI/317/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 2018-05-09
Uchwała Nr XLVI/316/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/294/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego n 2018-05-09
Uchwała Nr XLVI/315/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 kwiecień 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-05-09
Uchwała Nr XLVI/314/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Strzyżów 2018-05-09
UCHWAŁA NR XLVI/313/2018 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Strzyżowski Statutu Związku Powiatowo - Gminnego ?Podkarpacka Komunikacja Samochodowa? 2018-05-09
UCHWAŁA NR XLVI/312/2018 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego do Związku Powiatowo-Gminnego ?Podkarpacka Komunikacja Samochodowa? 2018-05-09
Uchwała Nr XLVI/311/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2018-2020 2018-05-09
Uchwała Nr XLVI/310/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25.04.2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2018-2025 2018-05-09
Uchwała Nr XLVI/309/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25.04.2018 roku w sprawie przyjęcia ?Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzini 2018-05-09
Uchwała Nr XLV/308/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/261/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie p 2018-04-03
Uchwała Nr XLV/307/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-04-03
Uchwała Nr XLIV/306/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Strzyżowskiego 2018-03-20
Uchwała Nr XLIV/305/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/297/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Strzyżowski poręczenia kredytu długotermino 2018-03-20
Uchwała Nr XLIV/304/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób ni 2018-03-20
Uchwała Nr XLIV/303/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/294/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na 2018-03-20
Uchwała Nr XLIV/302/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-03-20
Uchwała Nr XLIII/301/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Strzyżowskiego 2018-02-13
Uchwała Nr XLIII/300/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/203/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w S 2018-02-13
Uchwała Nr XLIII/299/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu pozakonkursowego pn. ?Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostaj 2018-02-13
Uchwała Nr XLIII/298/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-02-13
Uchwała Nr XLIII/297/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Strzyżowski poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2018-02-13
Uchwała Nr XLIII/296/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/294/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2018-02-13
Uchwała Nr XLIII/295/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-02-13