Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady Powiatu 2019

Drukuj
Uchwały Rady Powiatu 2019
Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XV/126/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2020-2038 2020-01-03
Uchwała Nr XV/125/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa na 2020 rok 2020-01-03
Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2020-01-03
Uchwała Nr XV/123/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2020-01-03
Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie 2020-01-03
Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019 r. 2020-01-03
Uchwała Nr XV/120/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lat 2020-01-03
Uchwała Nr XV/119/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2020-01-03
Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2020 rok 2020-01-03
Uchwała Nr XV/117/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2020 rok 2020-01-03
Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej w celu opracowania planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2020 rok 2019-12-03
Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2020 rok 2019-12-03
Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyznania stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodz 2019-12-03
Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-12-03
Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia opłat na 2020 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowania na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wydani 2019-12-03
Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, 2019-12-03
Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych 2019-12-03
Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na 2019-12-03
Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-12-03
Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Strzyżowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzyżowski 2019-11-04
Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2019-11-04
Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na 2020 rok 2019-11-04
Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego 2019-11-04
Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na real 2019-11-04
Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2019 r. 2019-11-04
Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/269/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2019-11-04
Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2019-11-04
Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-11-04
Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeni 2019-09-27
Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzie 2019-09-27
UCHWAŁA NR XII/96/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół w Czudcu Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Czudcu 2019-09-27
UCHWAŁA NR XII/95/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie 2019-09-27
UCHWAŁA NR XII/94/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Czudcu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół w Czudcu 2019-09-27
UCHWAŁA NR XII/93/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Technicznych w 2019-09-27
UCHWAŁA NR XII/92/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w czteroletnie Liceum Ogól 2019-09-27
UCHWAŁA NR XII/91/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Czudcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w C 2019-09-27
UCHWAŁA NR XII/90/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama 2019-09-27
UCHWAŁA NR XII/89/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzyżowie 2019-09-27
UCHWAŁA NR XII/88/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku 2019-09-27
Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na la 2019-09-27
Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-09-27
Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzyżowie w ramach projektu pn. 2019-09-03
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas nieoznaczony umowy najmu pomieszczenia użytkowego (magazynu), wchodzącego w skład budynku, stanowiącego własność Powiatu Strzyżows 2019-09-03
Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 2019-09-03
Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lat 2019-09-03
Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-09-03
Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/318/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 2019-09-03
UCHWAŁA NR XI/79/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2019/2020 2019-09-03
Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2019-09-03
Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: stanowiska Rady Powiatu Strzyżowskiego dotyczącego konieczności budowy chodnika przy drodze krajowej nr 19 Kuźnica - Barwinek na terenie Gminy Niebylec. 2019-09-03
UCHWAŁA NR XI/76/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: stanowiska Rady Powiatu Strzyżowskiego w sprawie konieczności modernizacji i przebudowy dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu strzyżowskiego nr 988 Ba 2019-09-03
Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas nieoznaczony umowy najmu lokali użytkowych, znajdujących się w budynku stanowiącym własność Powiatu Strzyżowskiego, zlokalizowanym pr 2019-07-30
Uchwała Nr X/74/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 20 2019-07-30
Uchwała Nr X/73/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-07-30
Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2019-06-28
Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-06-28
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego za 2018 rok 2019-06-28
Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzyżowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok 2019-06-28
Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego wotum zaufania 2019-06-28
Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za 2018 rok 2019-06-28
Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 2019-06-03
Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2019-06-03
Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2019-06-03
Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-06-03
Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Strzyżowski poręczenia kredytu długoterminowego zac 2019-06-03
Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/297/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Strzyżowski poręczenia kredytu długoterminoweg 2019-06-03
UCHWAŁA NR VII/60/2019 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski ? Powiatowego Funduszu Stypendialnego 2019-04-26
UCHWAŁA NR VII/59/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski 2019-04-26
UCHWAŁA NR VII/58/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia powiatowych programów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski 2019-04-26
Uchwala Nr VII/57/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Strzyżowskiego, od dnia 1 września 2019 roku 2019-04-26
Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu Strzyżowskiego do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Strzyżowie 2019-04-26
UCHWAŁA NR VII/56/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. 2019-04-26
Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały LV/352/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 16 października 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 2019-04-26
Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia Powiatu Strzyżowskiego z Gminą Strzyżów. 2019-04-26
Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na la 2019-04-26
Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-04-26
U C H WA Ł A Nr VI/50/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w miejscowości Strzyżów, Obr. ew. nr 1, stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskieg 2019-04-03
Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości poł. w Strzyżowie Obr. ew. nr 1 2019-04-03
Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2 2019-04-03
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-04-03
Uchwała Nr V/46/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi 2019-03-07
Uchwała Nr V/45/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie 2019-03-07
Uchwała Nr V/44/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-03-07
Uchwała Nr V/43/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu pozakonkursowego pn. ?Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających 2019-03-07
Uchwała Nr V/42/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. 2019-03-07
Uchwała Nr V/41/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2019-03-07
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełn 2019-03-07
U C H W A Ł A Nr V/39/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego 2019-03-07
Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-03-07
Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości 2019-02-05
Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Strzyżowski poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2019-02-05
Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2019-2038 2019-02-05
Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok 2019-02-05
Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie 2019-02-05
Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2019 rok 2019-02-05