Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady Powiatu 2020

Drukuj
Uchwały Rady Powiatu 2020
Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXV/196/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2021-2038 2021-01-07
Uchwała Nr XXV/195/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa na 2021 rok 2021-01-07
UCHWAŁA Nr XXV/194/2020 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych 2021-01-07
UCHWAŁA Nr XXV/193/2020 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2021 rok 2021-01-07
UCHWAŁA Nr XXV/192/2020 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2021 rok 2021-01-07
UCHWAŁA Nr XXV/191/2020 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2021-01-07
UCHWAŁA Nr XXV/190/2020 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Strzyżowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzyżowski 2021-01-07
UCHWAŁA Nr XXV/189/2020 RADY POWIATU STRZYŻOWSKEIGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2020 - 2027 2021-01-07
Uchwała Nr XXIV/188/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej do opracowania planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2021 rok 2020-12-10
Uchwała Nr XXIV/187/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2021 rok 2020-12-10
Uchwała Nr XXIV/186/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na 2021 rok 2020-12-10
Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-12-10
Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia odnośnie przekazania zarządzania powiatowymi drogami publicznymi 2020-12-10
Uchwała Nr XXIV/183/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia opłat na 2021 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowania na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wydan 2020-12-10
Uchwała Nr XXIV/182/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych 2020-12-10
Uchwała Nr XXIV/181/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia biurowego 2020-12-10
Uchwała Nr XXIV/180/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/126/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na 2020-12-10
Uchwała Nr XXIV/179/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-12-10
Uchwała Nr XXIV/178/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30.10.2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotn 2020-12-10
Uchwała Nr XXIV/177/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/268/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2 2020-12-10
Uchwała Nr XXIV/176/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/328/2013 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2013 r. 2020-12-10
Uchwała Nr XXIII/175/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za rok 2020 i 2021 2020-11-02
Uchwała Nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2020-11-02
Uchwała Nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Żyznowie i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej placówek opiekuńczo-wyc 2020-11-02
Uchwała Nr XXIII/172/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej 2020-11-02
Uchwała Nr XXIII/171/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej 2020-11-02
Uchwała Nr XXIII/169/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/145/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno 2020-11-02
Uchwała Nr XXIII/170/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-11-02
Uchwała Nr XXII/168/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2020-10-05
Uchwała Nr XXII/167/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/268/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 201 2020-10-05
Uchwała Nr XXII/166/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/328/2013 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2013 r. 2020-10-05
Uchwała Nr XXII/165/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego 2020-10-05
Uchwała Nr XXII/164/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-10-05
Uchwała Nr XXII/163/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej mło 2020-10-05
Uchwała Nr XXI/162/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/126/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na l 2020-08-31
Uchwała Nr XXI/161/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-08-31
UCHWAŁA NR XXI/160/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2020/2021 2020-08-31
UCHWAŁA NR XXI/159/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/57/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 2020-08-31
Uchwała Nr XX/158/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2020-07-06
Uchwała Nr XX/157/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały XIII/105/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 2020-07-06
Uchwała Nr XX/156/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/126/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lat 2020-07-06
Uchwała Nr XX/155/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-07-06
Uchwała Nr XX/154/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 2020-07-06
Uchwała Nr XX/153/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski 2020-07-06
Uchwała Nr XX/152/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego za 2019 rok 2020-07-06
Uchwała Nr XX/151/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzyżowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok 2020-07-06
Uchwała Nr XX/150/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego wotum zaufania 2020-07-06
Uchwała Nr XX/149/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za 2019 rok 2020-07-06
UCHWAŁA NR XIX/148/2020 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/60/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej 2020-06-03
Uchwała Nr XIX/147/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 2020-06-03
Uchwała Nr XIX/146/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-06-03
Uchwała Nr XVIII/144/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2020-04-01
Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełn 2020-06-03
Uchwała Nr XVIII/143/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/126/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na la 2020-04-01
Uchwała Nr XVIII/142/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-04-01
Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2020-03-04
Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 2020-03-04
Uchwała Nr XVII/139/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na ter 2020-03-04
Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych 2020-03-04
Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II Stopnia w Zespole Szkół w Czudcu 2020-03-04
Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II Stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie 2020-03-04
Uchwała Nr XVI/135/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 2020-02-04
Uchwała Nr XVI/134/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2020-01-30
Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 2020-01-30
Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/126/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na l 2020-01-30
Uchwała Nr XV/131/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-01-30
Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego ? Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 2020-01-30
UCHWAŁA NR XVI/129/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacy 2020-01-30
UCHWAŁA NR XVI/128/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/98/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania d 2020-01-30
Uchwała Nr XVI/127/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach t 2020-01-30