Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Jednostki organizacyjne

Drukuj

Inspekcje, służby, straże i jednostki organizacyjne powiatu działające na terenie powiatu strzyżowskiego

 

Inspekcje

1.   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8, tel./fax  (17) 2761 152
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - lek. med. Bolesław Janusz Rudnicki

e-mail: psse.strzyzow@pis.gov.pl
www.pssestrzyzow.pis.gov.pl/

 

2.   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 33, tel. (17) 2770 043
Powiatowy Lekarz Weterynarii - lek. wet. Wiesław Ziobro

e-mail: strzyzow.piw@wetgiw.gov.pl

www.piwstrzyzow.itl.pl/bip

 

3.   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15, tel. (17) 2760380, (17) 2760381
Inspektor Nadzoru Budowlanego - inż. Grzegorz Witek

www.strzyzow.pinb.pl/

 

Służby

4.   Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Andersa 2, tel. sekretariat (17) 2765 305, (17) 2765 301
Komendant Powiatowy Policji - nadkom. Zenon Wierzchowski

e-mail: strzyzow@podkarpacka.policja.gov.pl

www.podkarpacka.policja.gov.pl

Straże

5.   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyowie
38-100 Strzyżów, ul. Sportowa 20, tel. 2761 088, 2761 001, fax 2761 240
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Piotr Rędziniak

e-mail: kpstrzyzow@podkarpacie.straz.pl

www.kppspstrzyzow.binp.info/kppspstrzyzow/

 

Jednostki organizacyjne Powiatu

6.   Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
38-100 Strzyżów ul. Daszyńskiego 2, tel.( 17) 276 10 74, ( 17 ) 277 47 19,

tel/fax. ( 17 ) 276 30 79
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - mgr Robert Ziemba

e-mail: rzst@praca.gov.pl

www.pupstrzyzow.pl/

 

7.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 4, tel. (17) 2765 034
Kierownik PCPR - mgr Marcin Gąsior

e-mail: pcpr@strzyzow.un.pl

www.pcprstrzyzow.pl/

 

8.   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 33, tel. (17) 2761 932
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - mgr inż. Krzysztof Piękoś

e-mail: pzd@strzyzow.un.pl

www.pzd.strzyzowski.pl/

 

9.   Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 10, tel. (17) 2761 107, fax (17) 2761 264
Dyrektor SP ZOZ -
mgr Paweł Pikul

e-mail: sekretariat@zozstrzyzow.pl

www.zozstrzyzow.pl/

 

10.  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. J. Wybickiego 25 , tel.(17) 2777 906
Dyrektor SOSW we Frysztaku - mgr Agata Wyciślak

e-mail:  sosw-frysztak@oswiata.org.pl

www.sosw-frysztak.strzyzowski.pl/

 

11.  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. J.Patryna 11, tel/fax (17) 2762 620
Dyrektor SOSW w Strzyzowie - mgr Beata Potwora

e-mail:  sosw_strzyzow @wp.pl

www.sosw.strzyzow.lap.pl/

 

12.  Dom Dziecka w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Sobieskiego 7, tel. (17) 2761 002
Dyrektor Domu Dziecka w Strzyżowie ? mgr
Renata Półzięć

e-mail: ddzstrzyzow@wp.pl;

www.domdziecka-strzyzow.strzyzowski.pl

 

13.  Dom Dziecka w Żyznowie
38-111 Żyznów 137, tel. (17) 2765 204
Dyrektor Domu Dziecka w Żyznowie - mgr. Elżbieta Urban-Janusz

e-mail: ddwzyznowie@wp.pl

http://www.domdziecka-zyznow.strzyzowski.pl/

 

14.  Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

38-100 Strzyżów, ul. Mickiewicza 11, tel/fax: 17 2763870 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

  - mgr Anna Łuszczki
e-mail: pzeasstrzyzow@gmail.com

www.pzeas-strzyzow.itl.pl

 

15.  Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie
ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów tel. (17) 2761 193 fax wew. 68

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych - mgr inż. Adam Witek

e-mail: zeszstrz@intertele.pl

www.zs-strzyzow.itl.pl/

 

16.  Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Mickiewicza 11, tel. 
tel. fax  (17) 276 12 49
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie - mgr inż. Ilona Nowicka

e-mail: lo.strzyzow@gmail.com

www.lo-strzyzow.pl/

 

17.  Zespół Szkół w Czudcu
38-120 Czudec, ul. Parkowa 7, tel. 17 277 10 13
Dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu - mgr Ryszard Wacko

e-mail: zs_czudec@wp.pl

www.zs-czudec.strzyzowski.pl/

 

 

18.  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 4, tel. (17) 2761 075
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie - mgr Krystyna Barć-Dudek

e-mail:
poradniapsp@vp.pl

www.poradniastrzyzow.pl/

 

19.  Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym
38-130 Frysztak, Glinik Dolny 230, tel. (17) 2777 934
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym - mgr Anna Pasaman

e -mail : dpsf@poczta.onet.pl

www.dps-glinikdolny.strzyzowski.pl/

 

20.  Dom Pomocy Społecznej w Babicy
38-119 Babica 2, tel. (17) 2771 025, (17) 2771 187
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Babicy - mgr Maria Mańko

e -mail:dpsbabica2@op.pl

www.dpsbabica.pl/

 

Dom Pomocy Społecznej w Babicy  Filia w Pstrągowej Woli

Pstrągowa Wola 616, 38-121 Pstrągowa, (17) 277 15 16

 

21.  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 7, tel. (17) 2761 901
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- mgr inż. Jerzy Paszek

e -mail:podgik@strzyzowski.pl

www.podgik.strzyzowski.pl/


22.  Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie

       Dobrzechów 471C, 38-100 Strzyżów

       tel.: (17) 2760135

       e-mail: ckp.dobrzechow@gmail.com

       Dyrektora mgr inż. Jan Sopel

 

23. Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

     Wiśniowa 193

     tel. (17) 2765590

     e-mail: pckit@strzyzowski.pl

     Kamil Mendocha