Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Drukuj

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych nadzoruje Starosta Strzyżowski. Na mocy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzyżowie stanowisko to zajmuje się prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.


W zakresie obowiązków ww. stanowiska znajduje się:

1)     prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie,

2)    współpraca z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi i wydziałami w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla udzielanych zamówień publicznych,

3)   przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Starosty związanych z realizacją zamówień publicznych,

4)     współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu w przygotowywaniu i realizacji zamówień publicznych dotyczących działalności tych jednostek,

5)  prowadzenie spraw związanych z rozstrzyganiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przedkładanie Zarządowi lub Staroście dokumentów do zatwierdzenia przeprowadzonego postępowania oraz określone przepisami prawnymi przekazywanie informacji o jego wynikach,

6)    przedkładanie właściwemu merytorycznie Wydziałowi materiałów związanych z udzielaniem zamówień publicznych do publikacji w serwisie internetowym Powiatu.

Osoby odpowiedzialne

Inspektor Wojciech Gątarski

Tel: 2765000 w.31

E-mail: ip@strzyzowski.pl;