Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Drukuj
Bezpośredni nadzór nad pracą wydziału sprawuje Sekretarz Powiatu - mgr Jacek Boho.
W Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich załatwia się sprawy z zakresu:

1.    obsługi Rady i Zarządu Powiatu w Strzyżowie,
2.    spraw kadrowych pracowników Starostwa Powiatowego w Strzyżowie i dyrektorów  jednostek organizacyjnych Powiatu Strzyżowskiego,
3.    bezpieczeństwa i higieny pracy,
4.    spraw organizacyjnych,
5.    administracyjno - gospodarczych,
6.    spraw obronnych, obrony cywilnej i ochrony ludności,
7.    zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego,
8.    spraw obywatelskich,
9.    obsługi informatycznej,
10.  prowadzenia archiwum zakładowego.

Szczegółowy opis zadań Wydziału zawiera Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.Formularze do pobrania


Osoby odpowiedzialne

Celina Bałchan

Stanowisko: Kierownik Wydziału

Tel: 17 2765000 wew. 21

E-mail: celina.balchan@strzyzowski.pl;

Załączniki

  • Ilość pobrań: 4

  • 2020-03-09 | 11:12:20

    Marcin Kołodziej

    Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 5

  • Ilość pobrań: 2