Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wydział Budżetowo - Finansowy "BF"

Drukuj
 

Zadaniami wydziału budżetowo finansowego są:

- ewidencja budżetu powiatu  oraz dochody budżetu powiatu,

- rachuba płac,

- księgowanie dochodów i wydatków budżetowych Starostwa i obsługiwanie jednostek oraz  likwidatura,

- księgowanie funduszy celowych, gospodarstwa pomocniczego, środka specjalnego oraz ewidencja księgowa majątku,

- planowanie i sprawozdawczość,

- obsługa kasowa

 

Osoby odpowiedzialne

Małgorzata Kata

Stanowisko: kierownik Wydziału

Tel: 17 2765000 wew.15

E-mail: malgorzata.kata@strzyzowski.pl;