Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Drukuj
Do kompetencji komisji należą sprawy pozostające w zakresie działania Rady Powiatu, w tym szczególnie dotyczące:

 - budownictwa,
- zagospodarowania przestrzennego i geodezji,
- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- transportu i dróg publicznych,
- rolnictwa i leśnictwa,
- gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego,
- ochrony środowiska, przyrody,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- obronności.


Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1)      Dzindzio Józef.

2)      Gierlak Stanisław.

3)      Niemiec Tadeusz.

4)      Rusyn Dawid.

5)      Szopa Piotr.

6)      Szorc Marek.

7)      Utnicka Marta.

8)      Złotek Marian- Przewodniczący Komisji