Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Platforma zakupowa to narzędzie do komunikacji z wykonawcami. Wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronie danego postępowania, w którym zamierzają wziąć udział. Jeśli chcą Państwo zostać wykonawcą Powiatu Strzyżowskiego, zachęcamy do zapisania się do grup wykonawców. W tym celu należy odwiedzić zakładkę "Zostań wykonawcą", zaznaczyć kategorię oraz zostawić adres e-mail. Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wystawianych przez nas postępowaniach zakupowych.

Platforma Zakupowa dostępna jest pod poniższym odnośnikiem:

PLATFORMA ZAKUPOWA
Nazwa pozycji Data
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2022-12-21
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2022-09-28
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2022-08-16
Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie 2022-06-21
Dostosowanie budynku Filii DPS Babica w Pstrągowej do aktualnych przepisów przeciwpożarowych 2022-05-19
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 25.01.2022 r 2022-04-06
Zakup samochodu typu 2021-11-12
Wykonanie dokumentacji projektowych dla trzech obiektów budowlanych Powiatu Strzyżowskiego 2021-10-20
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2021-10-07
Wykonanie dokumentacji projektowych dla trzech obiektów budowlanych Powiatu Strzyżowskiego 2021-10-07
Remont zachowawczy budynku Rządcy należącego do Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej 2021-09-21
Wykonanie dokumentacji projektowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla czterech obiektów budowlanych Powiatu Strzyżowskiego 2021-09-17
Rewitalizacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu 2021-07-21
Dostosowanie węzłów sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Frysztaku 2021-07-21
Rewitalizacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu 2021-07-01
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie 2021-03-16
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 22.01.2021 r 2021-01-22
Powiat Strzyżowski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Strzyżowskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 2020-10-16
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2020-08-18
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ? dostawa laptopów dla dzieci z terenu Powiatu Strzyżowskiego 2020-08-03
Przedmiot zamówienia: Dostosowanie pomieszczeń Domów Dziecka w Strzyżowie i Żyznowie do obowiązujących przepisów prawa 2020-07-16
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w zakresie nadzoru nad pracami geodezyjnymi realizowanymi przez Powiat Strzyżowski w ramach Projektu pn.: ,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" 2020-07-13
Przebudowa budynku DPS w Babicy w celu dostosowania obiektu do wymagań obowiązujących przepisów ochrony ppoż 2020-06-15
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzyżowskiego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz samorządowej instytucji kultury wraz z obsługą funduszy celowych 2020-03-05
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020 2020-01-28
Przedmiot zamówienia: obsługa bankowa budżetu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz samorządowej instytucji kultury wraz z obsługą funduszy celowych przez okres 1 roku. 2020-01-24
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Renowacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu 2019-11-08
Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy 2019-10-10
Wykonanie robót instalacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2019-10-09
Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku 2019-09-30
Utwardzenie terenu przy budynkach położonych na ul. Parkowej 4 i 7 w Strzyżowie 2019-09-20
ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Remont pokrycia dachu na budynku Wspólnoty Właścicieli Lokali w Nieruchomości przy ul. Przecławczyka 15 w Strzyżowie 2019-09-09
Modernizacja i aktualizacja EGiB oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim 2019-09-06
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2019-08-08
Budowa i montaż farm fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego 2019-07-22
Dostawa karetki pogotowia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2019-06-28
Modernizacja i aktualizacja EGiB oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim - znak sprawy ZP.272.2.2019 2019-06-26
Udzielenie kredytu dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 15 913 809,00 zł 2019-06-13
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 2019-02-22
Dostawa karetki pogotowia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2019-06-10
Modernizacja i aktualizacja EGiB oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim ? znak sprawy ZP.272.9.2018 2018-10-15
Udzielenie kredytu dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 7 694 491,00 zł 2018-09-21
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2018-09-08
Dostawa karetki pogotowia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2018-06-20
Dostawa wyposażenia boiska lekkoatletycznego oraz pracowni matematycznej i przyrodniczej w SOSW we Frysztaku 2018-03-15
Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów (UPUL) na lata 2018-2028 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin Frysztak, Strzyżów, Niebylec i Wiśniowa o łączne 2018-03-14
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 2018-01-25
Dostawa wyposażenia boiska lekkoatletycznego oraz pracowni matematycznej i przyrodniczej w SOSW we Frysztaku 2018-01-18
Rewitalizacja oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej 2018-01-18
ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Budowa portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego 2018-01-11
Udzielenie kredytu dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 3 382 811,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2017-11-30
Dostawa wyposażenia budynku położonego przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie 2017-11-16
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim 2017-11-14
Dostawa wyposażenia budynku położonego przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie 2017-10-31
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim 2017-10-27
Modernizacja i aktualizacja EGiB oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim 2017-10-26
Zapytanie ofertowe : obsługa bankowa budżetu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych przez okres 3 lat. 2017-10-04
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2017-10-03
Budowa szybu i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzyżowie 2017-09-29
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim 2017-09-12
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie 2017-09-07
Budowa szybu i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzyżowie 2017-09-07
Przebudowa (remont zachowawczy) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stajni należącego do zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej 2017-08-11
Modernizacja i aktualizacja EGiB oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim ? znak sprawy ZP.272.3.2017 2017-07-26
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie, oraz termomodernizacja budynku położonego na działkach nr 1190/35 i 1190/36 w Dobrzechowie 2017-05-26
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 2017-01-26
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2016-11-23
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze - postępowanie powtórzone 3 2016-10-14
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2016-10-08
Przebudowa i rozbudowa przyszkolnego obiektu sportowego w celu przystosowania do wymogów boiska lekkoatletycznego Orlik lekkoatletyczny - wariant 200 m przy SOSW we Frysztaku ? Powiat Strzyżowski 2016-10-04
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze - postępowanie powtórzone 2 2016-09-30
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze ? postępowanie powtórzone 2016-09-21
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze. 2016-09-09
Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, ekspertyz technicznych, inwentaryzacji konserwatorskiej oficyny należącej do Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej - zapytanie ofertowe - postępowanie powtórzone 2016-07-27
Przedmiot zamówienia: Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strzyżowie 2016-07-06
Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, ekspertyz technicznych, inwentaryzacji konserwatorskiej oficyny należącej do Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej - zapytanie ofertowe 2016-07-05
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie 2016-05-30
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 2016-02-16
Wykonanie projektu budowlanego - przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie na potrzeby utworzenia pomieszczeń dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Powiat Strzyżowski - zapytanie ofertowe 2016-02-03
Dostawa wyposażenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie - modele samochodów 2015-08-31
Dostawa wyposażenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie 2015-07-21
Ubezpieczenia szkolne placówek oświatowych Powiatu Strzyżowskiego. 2015-06-19
Dostawa wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2015-06-10
Dostawa wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2015-05-15
Powiększenie pomieszczeń terapii zajęciowej i zaadaptowanie pomieszczenia na bibliotekę z powierzchni strychu w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2015-05-07
Powiększenie pomieszczeń terapii zajęciowej i zaadaptowanie pomieszczenia na bibliotekę z powierzchni strychu w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2015-03-27
Dostosowanie pokoi mieszkalnych w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Frysztaku do potrzeb osób niepełnosprawnych 2015-02-23
Rozbudowa budynku Powiatowej Przychodni Zdrowia w Strzyżowie na potrzeby rehabilitacji - etap II - roboty budowlane instalacyjne i wykończeniowe 2015-02-12
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Strzyżowskiego i jednostek organizacyjnych 2014-11-14
Adaptacja poddasza Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym na cele mieszkalne 2014-11-05
Obsługi bankowej budżetu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych przez okres 3 lat 2014-10-10
Zapytanie ofertowe IP.042.2.2014 z dnia 06.10.2014 r 2014-10-07
Dostawa ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem 2014-07-17
Rozbudowa budynku Powiatowej Przychodni Zdrowia w Strzyżowie na potrzeby rehabilitacji ? etap I - stan surowy zamknięty 2014-05-22
System Geoinformacyjny Powiatu Strzyżowskiego - narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji. 2014-03-07
Modernizacja i doposażenie obiektów dydaktycznych Zespołu Szkół w Czudcu oraz Przedszkola Nr 2 Specjalnego we Frysztaku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo 2013-12-06
Dostawa wyposażenia do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie 2013-11-15
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Strzy?owskiego 2013-11-07
Dostawa wyposażenia do wyremontowanej części zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej 2013-10-23
Dostawa wyposażenia do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie 2013-09-13
Odbudowa mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak ? Kobyle ? Jazowa km 1+110 2013-08-22
Udzielenie kredytu dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 11 727 501,00 zł 2013-08-22
Odbudowa mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+110 2013-08-02
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego 2013-06-17
Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się ziemi - etap I - likwidacja i zabezpieczenie osuwisk w miejscowościach Pstrągowa, Glinik Charzewski oraz Stępina 2013-05-22
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Frysztaku oraz wykonanie kabiny WC dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie 2013-04-19
Budowa struktur wdrożeniowych, wykonanie specyfikacji technicznych oraz przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych i obszarowych w ramach projektu System Geoinformacyjny Powiatu Strzyżowskiego - narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i a 2013-04-19
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie pawilonu dydaktyczno - rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku 2013-04-04
Dostawa samochodu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na potrzeby SOSW w Strzyżowie 2013-03-07
Budowa pawilonu dydaktyczno - rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży w zawodach: kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, malarz 2013-01-31
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ- Powiat Strzyżowski 2013-01-07
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W TYM 17 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 2012-12-10
Dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2012-07-06
Dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2012-06-21
Szkolne ubezpieczenie dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Powiatu Strzyżowskiego 2012-06-21
Wykonanie robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie 2012-05-25
Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn. Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się ziemi 2012-04-19
Udzielenie kredytu długoterminowego dla powiatu strzyżowskiego w kwocie 11 260 000 zł 2012-03-28
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Strzyżowskiego 2011-12-08
Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak-Kobyle-Jazowa km 1+110 2011-11-10
Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+110 2011-10-26
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo - dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne? 2011-10-20
Inżynier kontraktu w ramach projektu pod nazwą Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie 2011-10-20
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1930R Żarnowa - Glinik Zaborowski - I etap km 2+950 2011-10-10
Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu 2011-09-29
Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Strzy?owie 2011-09-01
Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu 2011-09-01
Wykonanie adaptacji dokumentacji technicznej dotyczącej pawilonu dydaktyczno rewalidacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Frysztaku 2011-09-01
Udzielenie kredytu długoterminowego dla powiatu strzyżowskiego w kwocie 16 789 992 PLN 2011-08-24
Remont odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zad. 1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1938R Połomia - Glinik Charzewski, Zad. 2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1349R Brzeziny - Jaszczurowa - Stępina. 2011-08-17
Przebudowa dróg powiatowych na zadaniach: 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pieszych 2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1920R Różanka - Wiśniowa wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pie 2011-08-03
Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie wraz zdostawą i montażem urządzeń. 2011-07-26
Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka ? Wysoka Strzyżowska ? Dobrzechów km 4+800 - 5+160 ? etap II 2011-07-11
Starosta Strzyżowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2011-06-09
Remont dróg i mostów na zadaniach: 1.Remont odcinka drogi powiatowej nr 1934R Lutcza przez wieś w km 0+750 ? 0+930 i 1+080 ? 1+280 i remont mostu w ciągu drogi nr 1934R Lutcza przez wieś w km 0+141 2.Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1320R Cieszyn 2011-06-07
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo - dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne 2011-06-02
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów 2011-05-19
Dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2011-04-15
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie mostów na rzece Wisłok w ciągu dróg powiatowych nr 1922 R Wiśniowa - Jazowa - Markuszowa oraz nr 1411 R Babica - Lubenia - Błażowa 2011-04-15
Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego przez wykonanie nakładek bitumicznych. 2011-03-29
Dostawa masy mineralno-bitumicznej na gorąco w ilości 300 t 2011-03-22
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie i jednostek organizacyjnych powiatu w ramach zadania Poprawa jakości funkcjonowania administracji publicznej w powiecie strzyżowskim poprzez rozwój e-usłu 2011-03-18
„Remont odcinka drogi powiatowej nr 1932R Gwoździanka – Jawornik Niebylecki w m. Jawornik” 2011-03-15
Przebudowa mostów na rzece Wisłok w ciągu dróg powiatowych nr 1922 R Wiśniowa - Jazowa - Markuszowa oraz nr 1411 R Babica - Lubenia - Błażowa 2011-03-11
Adaptacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2011-03-10
Przebudowa dróg powiatowych na zadaniach: 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa – Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pieszych 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1920R Różanka - Wiśniowa wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazd 2011-03-03
Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2011-02-10
Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów 2011-02-03
Przebudowa dziedzińca przed Liceum Ogólnokształcącym w StrzyŜowie 2010-12-15
Roboty budowlano instalacyjne i wykończeniowe w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu 2010-12-15
Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się ziemi 2010-12-02
Kompleksowa termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii, wykonanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2010-11-29
Dostawa skrapiarki do bitumu i emulsji bez podwozia. 2010-11-23
Przebudowa odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania: 1) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna-Huta Gogołowska-Kamienica km 0+000-1+700, 2) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1323R Frysztak-Gogołów-Klecie km 3+650-4+950. 2010-11-23
Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1928R Wysoka Strzyżowska - - Gbiska – Strzyżów – Żarnowa km 8+150. KP 2010-11-16
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 16 jednostek organizacyjnych Powiatu Strzyżowskiego 2010-11-15
REMONT ODCINKÓW DRÓG Z PODZIAŁEM NA ZADANIA 2010-11-10
Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłok w miejscowości Kobyle w c.dr. powiatowej 1923R Frysztak- Kobyle- Jazowa w km 1+929 – etap II Wykonanie opasek brzegowych w km 112+ 762 – 112+885 2010-10-26
Termomodernizacja budynku A z salą gimnastyczną w Zespole Szkół w Czudcu 2010-10-15
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów 2010-09-17
Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1928R Wysoka Strzyżowska-Gbiska-Strzyżów-Żarnowa 2010-09-16
Budowa mostu przez potok Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1413R Niebylec-Blizianka-Sołonka w km 0+215 w miejscowości Niebylec. 2010-09-15
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów 2010-09-15
Udzielenie kredytu w roku 2010 dla budżetu powiatu strzyżowskiego w kwocie 14 447 868 PLN z 10-letnimokresem spłaty – lata 2011-2020 w równych miesięcznych ratach. 2010-09-15
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przystosowaniem poddasza na pomieszczenia administracji w Domu Pomocy Społecznej w Babicy 2010-09-15
Remont utwardzenia drogi i placu na terenie Domu Dziecka w Strzyżowie 2010-09-10
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA dostawę Wyposażenia DPS w Gliniku Dolnym, adaptację pomieszczeń DPS w Babicy, likwidację barier architektonicznych DPS Babica Filia w Pstrągowej Woli, modernizację pomieszczeń PCPR w Strzyżowie w ramach zadania: Modernizacja obi 2010-09-06
STABILIZACJA OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1927R WĘGLÓWKA-WYSOKA STRZYŻOWSKA-DOBRZECHÓW W M. WĘGLÓWKA i WYSOKA STRZYŻOWSKA 2010-08-30
Budowa mostu na rzece Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1413R Niebylec-Blizianka-Sołonka w miejscowości Niebylec 2010-08-30
1. Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1323R Frysztak-Gogołów-Klecie. 2. Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa-Nowa Wieś. 2010-08-16
Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy zespołach dworsko - parkowych w Babicy, Żyznowie oraz w budynku Skarbca w Czudcu w ramach zadania Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego 2010-08-14
Wykonanie elewacji oraz obudowy stropodachu wraz z wykończeniem w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu 2010-08-06
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1916R dojazd do stacji PKP Czudec 2010-07-27
Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy zespołach dworsko - parkowych w Babicy, Żyznowie oraz w budynku Skarbca w Czudcu w ramach zadania Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego 2010-07-23
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca-Nowa Wieś km 2+940-4+000 2010-07-12
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów 2010-07-01
Remont odcinka drogi powiatowej 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów 2010-06-07
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego” 2010-05-18
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego” 2010-05-18
Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1935 Konieczkowa-Lutcza km 3+700-3+880. 2010-04-27
Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Babicy 2010-05-10
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyŜowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej 2010-05-10
Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego 2010-04-22
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 2010-04-22
Usługi szkolenia komputerowego w ramach zadania nr 5 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim - edycja II 2010-04-22
Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wisłok w m. Kobyle w ciągu drogi powiatowej nr 1923 Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+929 2010-04-19
Remont nawierzchni poprzez wykonanie nakładki na wyznaczonych odcinkach dróg. 2010-03-31
Remont odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania: 1) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa – Strzyżów, 2) Remont odcinka drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa. 2010-03-29
Usługi szkoleniowe - Trening psychologiczny w ramach zadania nr 4 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim - edycja II 2010-03-25
Usługi doradztwa psychologicznego i zawodowego w ramach zadania nr 3 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagroŜonych wykluczeniem w powiecie strzyŜowskim - edycja II 2010-03-16
Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyŜowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Wykonanie robót budowlano instalacyjnych w Domu 2010-03-11
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1915R Pstrągowa-Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów. 2010-03-09
Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie Strzyżowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Wykonanie robót budowlano instalacyjnych w Domu Pomoc 2010-02-11
Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w m. Markuszowa w c. DP nr 1926R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska – etap II: Wykonanie opasek brzegowych w km 103+455 – 103+535 2009-11-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Wykonanie wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz posadzek z wykładziny tarket w Domu Pomocy Społecznej w Babicy 2009-11-13
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1926R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska 2009-11-16
Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1349 Brzeziny - Jaszczurowa - Stępina w m. Jaszczurowa i Stępina km 3+572; 3+865; 6+943 2009-11-16
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa mostu na rz. Wisłok w miejscowości Kobyle w ciągu drogi powiatowej nr 1923 Frysztak-Kobyle-Jazowa 2009-11-17
Dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie Numer ogłoszenia: 10514 - 2010; data zamieszczenia: 13.01.2010 2010-01-13
Dostawa wyposażenia instalacji wodno kanalizacyjnej do Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym w ramach zadania Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyżowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetyczn 2009-12-09
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr1915 Pstrągowa - Nowa Wieś km 5+700 – 6+350 2009-09-14
PRZATRG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 206 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku 2009 dla budżetu Powiatu w kwocie 7.572.858 zł z okresem spłaty 12 lat 2009-09-24
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Obsługę bankową budżetu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych przez okres 5 lat” 2009-09-24
Wykonanie usługi kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach zadania nr 8 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim 2009-09-25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyżowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Wykonanie robót instalacyjny 2009-10-27
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w Domu Dziecka w Strzyżowie 2009-10-30
Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyżowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - etap I - Przebudowa kotłowni w Domu Pomocy Społecznej 2009-10-09
Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa-Wiśniowa 2009-08-14
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece W 2009-09-09
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica wraz z przebudową mostów” 2009-09-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi : Wykonanie usługi kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach zadania nr 8 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim 2009-09-10
Usługi doradztwa psychologicznego i zawodowego w ramach zadania nr 4 Projektu „Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim” Numer ogłoszenia: 253296 - 2009; 2009-07-24
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica wraz z przebudową mostów” 2009-07-24
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok” 2009-07-24
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Roboty budowlano instalacyjne w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu 2009-05-15
Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 Kożuchów-Wysoka Strzyżowska w km 1+280,00 w m. Markuszowa. 2009-05-29
Remont dróg i obiektów mostowych z podziałem na zadania 2009-06-26
Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1413 Niebylec – Blizianka - Sołonka 2009-07-16
Remont korpusu drogowego i przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1340 Bystrzyca - Nowa Wieś 2009-07-16
Remont korpusu drogowego i przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1323 Frysztak - Gogołów – Klecie 2009-07-16
Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1926 Kożuchów – Markuszowa – Oparówka - Wysoka Strzyżowska 2009-07-16
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Kompleksową termomodernizację budynku A Zespołu Szkół w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii – etap I” 2009-06-12
Przetarg nieograniczony na: Remont odcinków dróg powiatowych – nr postępowania PZD-343/RD/III/09 2009-05-13
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: na wykonanie usługi szkoleń komputerowych dla uczestników projektu w ramach zadania nr 6 i 7 Projektu „Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim” 2009-03-25
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: dostawę i montaż wyposażenia sali szkoleniowej w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń biura projektu na potrzeby osób niepełnosprawnych” 2009-04-03
Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1931 Żarnowa - Niebylec km 5+624 wraz z remontem korpusu drogi km 5+700-5+850 2009-05-07
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Modernizację obsługi elektronicznej – zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie 2009-05-11
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń biura projektu na potrzeby osób niepełnosprawnych" 2008-11-20
Przetarg nieograniczony na dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2008-12-11
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE USŁUGI OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI PROJEKTU W RAMACH ZADANIA NR 1 PROJEKTU „PRZYWRÓĆMY NADZIEJĘ. AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM W POWIECIE STRZYŻOWSKIM” 2009-01-02
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE USŁUGI OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI PROJEKTU W RAMACH ZADANIA NR 1 PROJEKTU „PRZYWRÓĆMY NADZIEJĘ. AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM W POWIECIE STRZYŻOWSKIM”. 2009-01-14
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE USŁUGI DORADZTWA PSYCHOLOGICZNEGO I ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W RAMACH ZADANIA NR 4 PROJEKTU „PRZYWRÓĆMY NADZIEJĘ. AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM W POWIECIE STRZYŻOWSKIM” 2009-01-14
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: dostawę i montaż wyposażenia sali szkoleniowej w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń biura projektu na potrzeby osób niepełnosprawnych” 2009-02-26
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Wykonanie projektu budowlanego - Budowa pawilonu dydaktyczno – rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży 2008-10-23
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: SPORZĄDZENIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZANIA LASU DLA LASÓW OSÓB FIZYCZNYCH I WSPÓLNOT GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMIN NIEBYLEC i FRYSZTAK 2008-10-22
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:Dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu 2008-10-20
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń biura projektu na potrzeby osób niepełnosprawnych” 2008-09-04
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Przebudowę i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym – etap IV 2008-11-05
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń biura projektu na potrzeby osób niepełnosprawnych” 2008-09-04
Przebudowa drogi powiatowej nr 1629 Pstragowa - Strzyżów oraz drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska - Bonarówka - Strzyżów 2008-08-08
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Przebudowę i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym – etap III 2008-09-04
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu w wysokości 3.380.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciagniętych kredytów. 2008-05-05
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego - przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica wraz z przebudową mostów - powtórka 2008-03-13
Przetarg nieograniczony na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin: Strzyzów, Wiśniowa i Frysztak. 2008-03-13
Przetarg na stabilizację osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów 2008-05-26
Przetarg na przebudowę odcinków dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1922 Wiśniowa-Jazowa-Markuszowa; Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 Frysztak-Łęki Strzyżowskie 2008-06-27
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego - rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku poprzez dobudowę pawilonu dydaktyczno-rewalidacyjnego. 2008-06-30
Budowa mostu drogowego na potoku Gwoźnica w miejscowości Gwoźnica Dolna w ciągu drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec-Gwoźnica wraz z dojazdami - specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2008-07-03
Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin Strzyżów, Wiśniowa i Frysztak. 2008-07-07
Budowa mostu drogowego na potoku Gwoźnica w miejscowości Gwoźnica Dolna w ciągu drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec-Gwoźnica wraz z dojazdami - powtórka 2008-07-29
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramacvh zadania - Adaptacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Strzyżowie dla przeprowadzenia szkoleń osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu współfinansowanego w ramach EFS-etap I 2008-07-31
Przetarg nieograniczony na remont cząstowy dróg powiatowych. 2008-03-07
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1922 Wiśniowa – Jazowa – Markuszowa wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Jazowa - powtórka 2007-09-21
Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym – etap II 2007-10-08
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Strzyżowskiego. 2007-12-04
Przetarg nieograniczony na dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyzowie 2008-02-21
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego - przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica wraz z przebudową mostów 2008-03-03
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1927 Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok - powtórka 2007-09-21
Przetarg nieograniczonym na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu - powtórka 2007-09-21
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1927 Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok (wykonanie projektu budowlanego) 2007-09-05
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1922 Wiśniowa – Jazowa – Markuszowa wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Jazowa (wykonanie projektu budowlanego) 2007-09-04
Przetarg nieograniczony na „Remont zachowawczy polegający na konserwacji elewacji budynku dworu i oficyny w Wiśniowej, konserwacji stolarki okiennej z częściową wymianą zużytych elementów od strony północnej, konserwacji portyku i elementów kamienny 2007-08-17
Przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów 2007-08-13
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu w wysokości 3.873.751 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 2007-08-13
Przetarg nieograniczony na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu 2007-08-13