Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Wykonanie dokumentacji projektowych dla trzech obiektów budowlanych Powiatu Strzyżowskiego 2021-10-20
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2021-10-07
Wykonanie dokumentacji projektowych dla trzech obiektów budowlanych Powiatu Strzyżowskiego 2021-10-07
Remont zachowawczy budynku Rządcy należącego do Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej 2021-09-21
Wykonanie dokumentacji projektowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla czterech obiektów budowlanych Powiatu Strzyżowskiego 2021-09-17
Dostosowanie węzłów sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Frysztaku 2021-07-21
Rewitalizacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu 2021-07-21
Rewitalizacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu 2021-07-01
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie 2021-03-16
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 22.01.2021 r 2021-01-22
Powiat Strzyżowski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Strzyżowskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 2020-10-16
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2020-08-18
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ? dostawa laptopów dla dzieci z terenu Powiatu Strzyżowskiego 2020-08-03
Przedmiot zamówienia: Dostosowanie pomieszczeń Domów Dziecka w Strzyżowie i Żyznowie do obowiązujących przepisów prawa 2020-07-16
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w zakresie nadzoru nad pracami geodezyjnymi realizowanymi przez Powiat Strzyżowski w ramach Projektu pn.: ,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" 2020-07-13
Przebudowa budynku DPS w Babicy w celu dostosowania obiektu do wymagań obowiązujących przepisów ochrony ppoż 2020-06-15
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020 2020-01-28
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzyżowskiego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz samorządowej instytucji kultury wraz z obsługą funduszy celowych 2020-03-05
Przedmiot zamówienia: obsługa bankowa budżetu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz samorządowej instytucji kultury wraz z obsługą funduszy celowych przez okres 1 roku. 2020-01-24
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Renowacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu 2019-11-08
Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy 2019-10-10
Wykonanie robót instalacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2019-10-09
Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku 2019-09-30
Utwardzenie terenu przy budynkach położonych na ul. Parkowej 4 i 7 w Strzyżowie 2019-09-20
ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Remont pokrycia dachu na budynku Wspólnoty Właścicieli Lokali w Nieruchomości przy ul. Przecławczyka 15 w Strzyżowie 2019-09-09
Modernizacja i aktualizacja EGiB oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim 2019-09-06
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2019-08-08
Budowa i montaż farm fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego 2019-07-22
Dostawa karetki pogotowia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2019-06-28
Modernizacja i aktualizacja EGiB oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim - znak sprawy ZP.272.2.2019 2019-06-26
Udzielenie kredytu dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 15 913 809,00 zł 2019-06-13
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 2019-02-22
Dostawa karetki pogotowia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2019-06-10
Modernizacja i aktualizacja EGiB oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim ? znak sprawy ZP.272.9.2018 2018-10-15
Udzielenie kredytu dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 7 694 491,00 zł 2018-09-21
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2018-09-08
Dostawa karetki pogotowia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2018-06-20
Dostawa wyposażenia boiska lekkoatletycznego oraz pracowni matematycznej i przyrodniczej w SOSW we Frysztaku 2018-03-15
Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów (UPUL) na lata 2018-2028 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin Frysztak, Strzyżów, Niebylec i Wiśniowa o łączne 2018-03-14
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 2018-01-25
Dostawa wyposażenia boiska lekkoatletycznego oraz pracowni matematycznej i przyrodniczej w SOSW we Frysztaku 2018-01-18
Rewitalizacja oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej 2018-01-18
ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Budowa portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego 2018-01-11
Udzielenie kredytu dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 3 382 811,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2017-11-30
Dostawa wyposażenia budynku położonego przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie 2017-11-16
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim 2017-11-14
Dostawa wyposażenia budynku położonego przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie 2017-10-31
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim 2017-10-27
Modernizacja i aktualizacja EGiB oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim 2017-10-26
Zapytanie ofertowe : obsługa bankowa budżetu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych przez okres 3 lat. 2017-10-04
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2017-10-03
Budowa szybu i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzyżowie 2017-09-29
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim 2017-09-12
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie 2017-09-07
Budowa szybu i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzyżowie 2017-09-07
Przebudowa (remont zachowawczy) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stajni należącego do zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej 2017-08-11
Modernizacja i aktualizacja EGiB oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim ? znak sprawy ZP.272.3.2017 2017-07-26
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie, oraz termomodernizacja budynku położonego na działkach nr 1190/35 i 1190/36 w Dobrzechowie 2017-05-26
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 2017-01-26
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2016-11-23
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze - postępowanie powtórzone 3 2016-10-14
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Strzyżowskiego 2016-10-08
Przebudowa i rozbudowa przyszkolnego obiektu sportowego w celu przystosowania do wymogów boiska lekkoatletycznego Orlik lekkoatletyczny - wariant 200 m przy SOSW we Frysztaku ? Powiat Strzyżowski 2016-10-04
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze - postępowanie powtórzone 2 2016-09-30
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze ? postępowanie powtórzone 2016-09-21
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze. 2016-09-09
Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, ekspertyz technicznych, inwentaryzacji konserwatorskiej oficyny należącej do Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej - zapytanie ofertowe - postępowanie powtórzone 2016-07-27
Przedmiot zamówienia: Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strzyżowie 2016-07-06
Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, ekspertyz technicznych, inwentaryzacji konserwatorskiej oficyny należącej do Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej - zapytanie ofertowe 2016-07-05
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie 2016-05-30
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 2016-02-16
Wykonanie projektu budowlanego - przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie na potrzeby utworzenia pomieszczeń dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Powiat Strzyżowski - zapytanie ofertowe 2016-02-03
Dostawa wyposażenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie - modele samochodów 2015-08-31
Dostawa wyposażenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie 2015-07-21
Ubezpieczenia szkolne placówek oświatowych Powiatu Strzyżowskiego. 2015-06-19
Dostawa wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2015-06-10
Dostawa wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2015-05-15
Powiększenie pomieszczeń terapii zajęciowej i zaadaptowanie pomieszczenia na bibliotekę z powierzchni strychu w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2015-05-07
Powiększenie pomieszczeń terapii zajęciowej i zaadaptowanie pomieszczenia na bibliotekę z powierzchni strychu w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 2015-03-27
Dostosowanie pokoi mieszkalnych w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Frysztaku do potrzeb osób niepełnosprawnych 2015-02-23
Rozbudowa budynku Powiatowej Przychodni Zdrowia w Strzyżowie na potrzeby rehabilitacji - etap II - roboty budowlane instalacyjne i wykończeniowe 2015-02-12
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Strzyżowskiego i jednostek organizacyjnych 2014-11-14
Adaptacja poddasza Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym na cele mieszkalne 2014-11-05
Obsługi bankowej budżetu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych przez okres 3 lat 2014-10-10
Zapytanie ofertowe IP.042.2.2014 z dnia 06.10.2014 r 2014-10-07
Dostawa ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem 2014-07-17
Rozbudowa budynku Powiatowej Przychodni Zdrowia w Strzyżowie na potrzeby rehabilitacji ? etap I - stan surowy zamknięty 2014-05-22
System Geoinformacyjny Powiatu Strzyżowskiego - narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji. 2014-03-07
Modernizacja i doposażenie obiektów dydaktycznych Zespołu Szkół w Czudcu oraz Przedszkola Nr 2 Specjalnego we Frysztaku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo 2013-12-06
Dostawa wyposażenia do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie 2013-11-15
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Strzy?owskiego 2013-11-07
Dostawa wyposażenia do wyremontowanej części zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej 2013-10-23
Dostawa wyposażenia do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie 2013-09-13
Odbudowa mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak ? Kobyle ? Jazowa km 1+110 2013-08-22
Udzielenie kredytu dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 11 727 501,00 zł 2013-08-22
Odbudowa mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+110 2013-08-02
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego 2013-06-17
Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się ziemi - etap I - likwidacja i zabezpieczenie osuwisk w miejscowościach Pstrągowa, Glinik Charzewski oraz Stępina 2013-05-22
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Frysztaku oraz wykonanie kabiny WC dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie 2013-04-19
Budowa struktur wdrożeniowych, wykonanie specyfikacji technicznych oraz przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych i obszarowych w ramach projektu System Geoinformacyjny Powiatu Strzyżowskiego - narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i a 2013-04-19
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie pawilonu dydaktyczno - rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku 2013-04-04
Dostawa samochodu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na potrzeby SOSW w Strzyżowie 2013-03-07
Budowa pawilonu dydaktyczno - rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży w zawodach: kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, malarz 2013-01-31
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ- Powiat Strzyżowski 2013-01-07
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W TYM 17 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 2012-12-10
Dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2012-07-06
Dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2012-06-21
Szkolne ubezpieczenie dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Powiatu Strzyżowskiego 2012-06-21
Wykonanie robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie 2012-05-25
Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn. Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się ziemi 2012-04-19
Udzielenie kredytu długoterminowego dla powiatu strzyżowskiego w kwocie 11 260 000 zł 2012-03-28
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Strzyżowskiego 2011-12-08
Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak-Kobyle-Jazowa km 1+110 2011-11-10
Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+110 2011-10-26
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo - dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne? 2011-10-20
Inżynier kontraktu w ramach projektu pod nazwą Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie 2011-10-20
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1930R Żarnowa - Glinik Zaborowski - I etap km 2+950 2011-10-10
Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu 2011-09-29
Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Strzy?owie 2011-09-01
Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu 2011-09-01
Wykonanie adaptacji dokumentacji technicznej dotyczącej pawilonu dydaktyczno rewalidacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Frysztaku 2011-09-01
Udzielenie kredytu długoterminowego dla powiatu strzyżowskiego w kwocie 16 789 992 PLN 2011-08-24
Remont odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zad. 1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1938R Połomia - Glinik Charzewski, Zad. 2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1349R Brzeziny - Jaszczurowa - Stępina. 2011-08-17
Przebudowa dróg powiatowych na zadaniach: 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pieszych 2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1920R Różanka - Wiśniowa wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pie 2011-08-03
Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie wraz zdostawą i montażem urządzeń. 2011-07-26
Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka ? Wysoka Strzyżowska ? Dobrzechów km 4+800 - 5+160 ? etap II 2011-07-11
Starosta Strzyżowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2011-06-09
Remont dróg i mostów na zadaniach: 1.Remont odcinka drogi powiatowej nr 1934R Lutcza przez wieś w km 0+750 ? 0+930 i 1+080 ? 1+280 i remont mostu w ciągu drogi nr 1934R Lutcza przez wieś w km 0+141 2.Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1320R Cieszyn 2011-06-07
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo - dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne 2011-06-02
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów 2011-05-19
Dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2011-04-15
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie mostów na rzece Wisłok w ciągu dróg powiatowych nr 1922 R Wiśniowa - Jazowa - Markuszowa oraz nr 1411 R Babica - Lubenia - Błażowa 2011-04-15
Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego przez wykonanie nakładek bitumicznych. 2011-03-29
Dostawa masy mineralno-bitumicznej na gorąco w ilości 300 t 2011-03-22
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie i jednostek organizacyjnych powiatu w ramach zadania Poprawa jakości funkcjonowania administracji publicznej w powiecie strzyżowskim poprzez rozwój e-usłu 2011-03-18
„Remont odcinka drogi powiatowej nr 1932R Gwoździanka – Jawornik Niebylecki w m. Jawornik” 2011-03-15
Przebudowa mostów na rzece Wisłok w ciągu dróg powiatowych nr 1922 R Wiśniowa - Jazowa - Markuszowa oraz nr 1411 R Babica - Lubenia - Błażowa 2011-03-11
Adaptacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2011-03-10
Przebudowa dróg powiatowych na zadaniach: 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa – Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pieszych 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1920R Różanka - Wiśniowa wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazd 2011-03-03
Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2011-02-10
Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów 2011-02-03
Przebudowa dziedzińca przed Liceum Ogólnokształcącym w StrzyŜowie 2010-12-15
Roboty budowlano instalacyjne i wykończeniowe w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu 2010-12-15
Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się ziemi 2010-12-02
Kompleksowa termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii, wykonanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2010-11-29
Dostawa skrapiarki do bitumu i emulsji bez podwozia. 2010-11-23
Przebudowa odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania: 1) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna-Huta Gogołowska-Kamienica km 0+000-1+700, 2) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1323R Frysztak-Gogołów-Klecie km 3+650-4+950. 2010-11-23
Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1928R Wysoka Strzyżowska - - Gbiska – Strzyżów – Żarnowa km 8+150. KP 2010-11-16
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 16 jednostek organizacyjnych Powiatu Strzyżowskiego 2010-11-15
REMONT ODCINKÓW DRÓG Z PODZIAŁEM NA ZADANIA 2010-11-10
Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłok w miejscowości Kobyle w c.dr. powiatowej 1923R Frysztak- Kobyle- Jazowa w km 1+929 – etap II Wykonanie opasek brzegowych w km 112+ 762 – 112+885 2010-10-26
Termomodernizacja budynku A z salą gimnastyczną w Zespole Szkół w Czudcu 2010-10-15
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów 2010-09-17
Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1928R Wysoka Strzyżowska-Gbiska-Strzyżów-Żarnowa 2010-09-16
Budowa mostu przez potok Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1413R Niebylec-Blizianka-Sołonka w km 0+215 w miejscowości Niebylec. 2010-09-15
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów 2010-09-15
Udzielenie kredytu w roku 2010 dla budżetu powiatu strzyżowskiego w kwocie 14 447 868 PLN z 10-letnimokresem spłaty – lata 2011-2020 w równych miesięcznych ratach. 2010-09-15
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przystosowaniem poddasza na pomieszczenia administracji w Domu Pomocy Społecznej w Babicy 2010-09-15
Remont utwardzenia drogi i placu na terenie Domu Dziecka w Strzyżowie 2010-09-10
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA dostawę Wyposażenia DPS w Gliniku Dolnym, adaptację pomieszczeń DPS w Babicy, likwidację barier architektonicznych DPS Babica Filia w Pstrągowej Woli, modernizację pomieszczeń PCPR w Strzyżowie w ramach zadania: Modernizacja obi 2010-09-06
STABILIZACJA OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1927R WĘGLÓWKA-WYSOKA STRZYŻOWSKA-DOBRZECHÓW W M. WĘGLÓWKA i WYSOKA STRZYŻOWSKA 2010-08-30
Budowa mostu na rzece Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1413R Niebylec-Blizianka-Sołonka w miejscowości Niebylec 2010-08-30
1. Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1323R Frysztak-Gogołów-Klecie. 2. Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa-Nowa Wieś. 2010-08-16
Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy zespołach dworsko - parkowych w Babicy, Żyznowie oraz w budynku Skarbca w Czudcu w ramach zadania Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego 2010-08-14
Wykonanie elewacji oraz obudowy stropodachu wraz z wykończeniem w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu 2010-08-06
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1916R dojazd do stacji PKP Czudec 2010-07-27
Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy zespołach dworsko - parkowych w Babicy, Żyznowie oraz w budynku Skarbca w Czudcu w ramach zadania Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego 2010-07-23
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca-Nowa Wieś km 2+940-4+000 2010-07-12
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów 2010-07-01
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego” 2010-05-18
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego” 2010-05-18
Remont odcinka drogi powiatowej 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów 2010-06-07
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyŜowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej 2010-05-10
Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Babicy 2010-05-10
Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1935 Konieczkowa-Lutcza km 3+700-3+880. 2010-04-27
Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego 2010-04-22
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 2010-04-22
Usługi szkolenia komputerowego w ramach zadania nr 5 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim - edycja II 2010-04-22
Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wisłok w m. Kobyle w ciągu drogi powiatowej nr 1923 Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+929 2010-04-19
Remont nawierzchni poprzez wykonanie nakładki na wyznaczonych odcinkach dróg. 2010-03-31
Remont odcinków dróg powiatowych z podziałem na zadania: 1) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa – Strzyżów, 2) Remont odcinka drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa. 2010-03-29
Usługi szkoleniowe - Trening psychologiczny w ramach zadania nr 4 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim - edycja II 2010-03-25
Usługi doradztwa psychologicznego i zawodowego w ramach zadania nr 3 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagroŜonych wykluczeniem w powiecie strzyŜowskim - edycja II 2010-03-16
Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyŜowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Wykonanie robót budowlano instalacyjnych w Domu 2010-03-11
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1915R Pstrągowa-Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów. 2010-03-09
Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie Strzyżowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Wykonanie robót budowlano instalacyjnych w Domu Pomoc 2010-02-11
Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w m. Markuszowa w c. DP nr 1926R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska – etap II: Wykonanie opasek brzegowych w km 103+455 – 103+535 2009-11-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Wykonanie wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz posadzek z wykładziny tarket w Domu Pomocy Społecznej w Babicy 2009-11-13
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1926R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska 2009-11-16
Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1349 Brzeziny - Jaszczurowa - Stępina w m. Jaszczurowa i Stępina km 3+572; 3+865; 6+943 2009-11-16
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa mostu na rz. Wisłok w miejscowości Kobyle w ciągu drogi powiatowej nr 1923 Frysztak-Kobyle-Jazowa 2009-11-17
Dostawa wyposażenia instalacji wodno kanalizacyjnej do Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym w ramach zadania Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyżowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetyczn 2009-12-09
Dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie Numer ogłoszenia: 10514 - 2010; data zamieszczenia: 13.01.2010 2010-01-13
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w Domu Dziecka w Strzyżowie 2009-10-30
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr1915 Pstrągowa - Nowa Wieś km 5+700 – 6+350 2009-09-14
PRZATRG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 206 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku 2009 dla budżetu Powiatu w kwocie 7.572.858 zł z okresem spłaty 12 lat 2009-09-24
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Obsługę bankową budżetu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych przez okres 5 lat” 2009-09-24
Wykonanie usługi kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach zadania nr 8 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim 2009-09-25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyżowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Wykonanie robót instalacyjny 2009-10-27
Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyżowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - etap I - Przebudowa kotłowni w Domu Pomocy Społecznej 2009-10-09
Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa-Wiśniowa 2009-08-14
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece W 2009-09-09
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica wraz z przebudową mostów” 2009-09-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi : Wykonanie usługi kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach zadania nr 8 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim 2009-09-10
Usługi doradztwa psychologicznego i zawodowego w ramach zadania nr 4 Projektu „Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim” Numer ogłoszenia: 253296 - 2009; 2009-07-24
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica wraz z przebudową mostów” 2009-07-24
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok” 2009-07-24
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Roboty budowlano instalacyjne w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu 2009-05-15
Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 Kożuchów-Wysoka Strzyżowska w km 1+280,00 w m. Markuszowa. 2009-05-29
Remont dróg i obiektów mostowych z podziałem na zadania 2009-06-26
Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1413 Niebylec – Blizianka - Sołonka 2009-07-16
Remont korpusu drogowego i przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1340 Bystrzyca - Nowa Wieś 2009-07-16
Remont korpusu drogowego i przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1323 Frysztak - Gogołów – Klecie 2009-07-16
Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1926 Kożuchów – Markuszowa – Oparówka - Wysoka Strzyżowska 2009-07-16
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Kompleksową termomodernizację budynku A Zespołu Szkół w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii – etap I” 2009-06-12
Przetarg nieograniczony na: Remont odcinków dróg powiatowych – nr postępowania PZD-343/RD/III/09 2009-05-13
Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1931 Żarnowa - Niebylec km 5+624 wraz z remontem korpusu drogi km 5+700-5+850 2009-05-07
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: na wykonanie usługi szkoleń komputerowych dla uczestników projektu w ramach zadania nr 6 i 7 Projektu „Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim” 2009-03-25
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: dostawę i montaż wyposażenia sali szkoleniowej w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń biura projektu na potrzeby osób niepełnosprawnych” 2009-04-03
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Modernizację obsługi elektronicznej – zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie 2009-05-11
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń biura projektu na potrzeby osób niepełnosprawnych" 2008-11-20
Przetarg nieograniczony na dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 2008-12-11
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE USŁUGI OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI PROJEKTU W RAMACH ZADANIA NR 1 PROJEKTU „PRZYWRÓĆMY NADZIEJĘ. AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM W POWIECIE STRZYŻOWSKIM”. 2009-01-14
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE USŁUGI DORADZTWA PSYCHOLOGICZNEGO I ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W RAMACH ZADANIA NR 4 PROJEKTU „PRZYWRÓĆMY NADZIEJĘ. AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM W POWIECIE STRZYŻOWSKIM” 2009-01-14
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE USŁUGI OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI PROJEKTU W RAMACH ZADANIA NR 1 PROJEKTU „PRZYWRÓĆMY NADZIEJĘ. AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM W POWIECIE STRZYŻOWSKIM” 2009-01-02
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: dostawę i montaż wyposażenia sali szkoleniowej w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń biura projektu na potrzeby osób niepełnosprawnych” 2009-02-26
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Przebudowę i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym – etap IV 2008-11-05
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:Dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu 2008-10-20
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń biura projektu na potrzeby osób niepełnosprawnych” 2008-09-04
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Wykonanie projektu budowlanego - Budowa pawilonu dydaktyczno – rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży 2008-10-23
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: SPORZĄDZENIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZANIA LASU DLA LASÓW OSÓB FIZYCZNYCH I WSPÓLNOT GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMIN NIEBYLEC i FRYSZTAK 2008-10-22
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń biura projektu na potrzeby osób niepełnosprawnych” 2008-09-04
Przebudowa drogi powiatowej nr 1629 Pstragowa - Strzyżów oraz drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska - Bonarówka - Strzyżów 2008-08-08
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Przebudowę i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym – etap III 2008-09-04
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu w wysokości 3.380.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciagniętych kredytów. 2008-05-05
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego - przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica wraz z przebudową mostów - powtórka 2008-03-13
Przetarg nieograniczony na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin: Strzyzów, Wiśniowa i Frysztak. 2008-03-13
Przetarg na stabilizację osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów 2008-05-26
Przetarg na przebudowę odcinków dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1922 Wiśniowa-Jazowa-Markuszowa; Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 Frysztak-Łęki Strzyżowskie 2008-06-27
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego - rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku poprzez dobudowę pawilonu dydaktyczno-rewalidacyjnego. 2008-06-30
Budowa mostu drogowego na potoku Gwoźnica w miejscowości Gwoźnica Dolna w ciągu drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec-Gwoźnica wraz z dojazdami - specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2008-07-03
Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin Strzyżów, Wiśniowa i Frysztak. 2008-07-07
Budowa mostu drogowego na potoku Gwoźnica w miejscowości Gwoźnica Dolna w ciągu drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec-Gwoźnica wraz z dojazdami - powtórka 2008-07-29
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramacvh zadania - Adaptacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Strzyżowie dla przeprowadzenia szkoleń osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu współfinansowanego w ramach EFS-etap I 2008-07-31
Przetarg nieograniczony na remont cząstowy dróg powiatowych. 2008-03-07
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego - przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica wraz z przebudową mostów 2008-03-03
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1922 Wiśniowa – Jazowa – Markuszowa wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Jazowa - powtórka 2007-09-21
Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym – etap II 2007-10-08
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Strzyżowskiego. 2007-12-04
Przetarg nieograniczony na dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Strzyzowie 2008-02-21
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1927 Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok - powtórka 2007-09-21
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1922 Wiśniowa – Jazowa – Markuszowa wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Jazowa (wykonanie projektu budowlanego) 2007-09-04
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1927 Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok (wykonanie projektu budowlanego) 2007-09-05
Przetarg nieograniczonym na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu - powtórka 2007-09-21
Przetarg nieograniczony na „Remont zachowawczy polegający na konserwacji elewacji budynku dworu i oficyny w Wiśniowej, konserwacji stolarki okiennej z częściową wymianą zużytych elementów od strony północnej, konserwacji portyku i elementów kamienny 2007-08-17
Przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów 2007-08-13
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu w wysokości 3.873.751 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 2007-08-13
Przetarg nieograniczony na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu 2007-08-13